Ilmoita museosi Poliitikon museoharjoittelu -kampanjaan

Poliitikon museoharjoittelu -kampanjaviikkoa vietetään 23.–27.8.2021. Suomen museoliitto kannustaa kaikkia museoita kutsumaan omalle toiminnalle olennaiset päättäjät tutustumaan museon toimintaan.

Kuudetta kertaa järjestettävän Poliitikon museoharjoittelu -kampanjan tavoitteena on tarjota päättäjille käytännönläheinen kuva nykyajan museotoiminnasta. Kampanjaan osallistuminen tarjoaa sekä museolle että poliitikolle vapaamuotoisen areenan keskustelulle ja tutustumiselle. Samalla poliitikko saa puolestaan laajemman ymmärryksen museotyön arjesta ja lainalaisuuksista.

Viime vuosina kampanjassa on ollut mukana kymmeniä museoita. Museoilta ja päättäjiltä saatu palaute on ollut positiivista. Erityisen kiinnostavaksi on koettu käytännön harjoittelu, jonka kautta päättäjille on avautunut museoiden laaja työ kulttuuriperinnön parissa.

Nyt on hyvä aika valita omalle museolle tärkeimmät päättäjät ja lähettää kutsut. Kampanjan ajankohta elokuun lopussa on valittu siten, että kesälomat ovat ohi, mutta päättäjien kiireisin työjakso vasta edessä. Kutsua laatiessa pohjana voi halutessaan käyttää Museoliiton käyttämää kutsua. Jos sähköpostiviestiin ei tule vastausta, kannattaa kutsua tehostaa puhelinsoitolla.

Tänä vuonna kampanjan erikoisteema ovat uudet, kesäkuussa valittavat kunnanvaltuutetut. Uudet kunnanvaltuutetut ovat lähtökohtaisesti kiinnostuneita tutustumaan kuntansa toimintaan monipuolisesti. Kuntapäättäjiin kannattaa pyrkiä vaikuttamaan monella tavalla, sillä kuntien taloustilanne on haastava. Museot voivat halutessaan valita myös toisen, omaan toimintaan sopivan teeman.

Teemaviikkoon osallistuvien museoiden toivotaan ilmoittavan sovitut poliitikkovierailunsa sekä vierailulle pyydetyt poliitikot Museoliiton rekisteriin 16.8. mennessä, jotta viikon tapahtumista voidaan tiedottaa ajoissa.

Museoliitto käyttää rekisterin tietoja valtakunnalliseen tiedotuksen pohjana. Rekisteriin voi ilmoittaa myös alustavan kiinnostuksen ja täydentää tietoja koko kampanjan ajan.  

Lisätietoja kampanjasta sekä vapaasti käytettävä graafinen aineisto kootaan Museoliiton verkkosivuille: https://museoliitto.fi/poliitikonmuseoharjoittelu

Tutustu myös kesän kuntavaaleja varten tuotettuihin materiaaleihin osoitteessa:
https://www.museoliitto.fi/kuntavaalit

Lähde mukaan toteuttamaan museoiden yhteistä vaikuttamiskampanjaa! Mitä enemmän osallistuja on, sitä todennäköisemmin poliitikkojen museoharjoittelupäivät nousevat laajemmaksi puheenaiheeksi.  

Lisätiedot

Kimmo Levä
Pääsihteeri, Suomen museoliitto
kimmo.leva(a)museoliitto.fi
040 166 2816 

Kampanjan käytännönjärjestelyt ja viestintä

Tuuli Rajavuori
Viestintäpäällikkö, Suomen museoliitto
tuuli.rajavuori(a)museoliitto.fi
044 4300 710

Suomen museoliitto 2.6.2021

Siirry sivun alkuun