MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Jäsenistö ja jäsenmaksut

Suomen museoliittoon kuuluu 222 yhteisöjäsentä. Ne ylläpitävät yli 400 ammattimaisesti hoidettua museokohdetta: kulttuurihistoriallisia ja luonnontieteellisiä museoita, taidemuseoita ja tiedekeskuksia. 

Suomen museoliiton jäseniä ovat liittojäsenet, kannattavat jäsenet ja kunniajäsenet.

Liittojäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa toimiva, museotoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö.

Liittojäsenistö jakaantuu harjoittamansa museotoimen henkilökunnan palkkasumman mukaan kolmeen jäsenluokkaan siten, että suurimmat kuuluvat I liittojäsenluokkaan ja pienimmät III liittojäsenluokkaan. 

Kannattavia jäseniä voivat olla liiton tavoitteita tukevat oikeuskelpoiset yhteisöt.

Kunniajäseniksi vuosikokous kutsuu museoalalla tai museotyön hyväksi erittäin ansiokkaalla tavalla toimineita henkilöitä. Vuosikokouksen päätöksen on oltava yksimielinen. Esityksen kunniajäsenistä tekee hallitus. Kunniajäsenellä on liiton kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. 

Hyväksyessään uuden jäsenen hallitus toteaa jäsenmaksun suuruuteen perustuvan jäsenluokan. Jäsenmaksu ja sen mukainen jäsenluokka voi vaihdella jäsenen palkkasumman vaihtelun mukaisesti. Vuosikokous päättää jäsenryhmien mukaan määräytyvien jäsenmaksujen perusteista ja suuruudesta. Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksuista.

Jäsenistön ylläpitämät museokohteet

Suomen museoliiton jäsenorganisaatioiden ylläpitämät museokohteet löydät listattuna täältä

Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruus vahvistetaan vuosikokouksessa.

Vuonna 2022 maksut ovat seuraavat:

0,25 % museon vuoden 2020 palkkasummasta (sisältäen henkilösivukulut) museotilaston perusteiden mukaisesti siten, että jäsenmaksu on I luokassa välillä 1 100–2 200 euroa, II luokassa välillä 550–1 099 euroa, III luokassa välillä 330–549 euroa. Kannattavien yhteisöjen jäsenmaksu on 330 euroa ja kannattavien henkilöiden 60 euroa.

Vuonna 2023 maksut ovat seuraavat:

0,25 % museon vuoden 2021 palkkasummasta (sisältäen henkilösivukulut) museotilaston perusteiden mukaisesti siten, että jäsenmaksu on I luokassa välillä 1 200–2 400 euroa, II luokassa välillä 600–1 199 euroa, III luokassa välillä 360–599 euroa. Kannattavien yhteisöjen jäsenmaksu on 360 euroa ja kannattavien henkilöiden 60 euroa.