För medlemmar
 

E-postlistan museipost

Museiposten är en elektronisk webbtjänst som alla intresserade kan prenumerera på. Inkomna meddelanden distribueras till listans alla prenumeranter, som för tillfället är cirka 3000. Sändlistan är skyddad mot virus och skräppost.

Vad handlar sändlistans meddelanden om?

- alla lediga befattningar (fasta och tidsbundna anställningar)
- utnämningar (inte tillfälliga tidsbundna anställningar)
- adressförändringar & nya kontaktuppgifter
- kurser och seminarier för museifolk
- aktuell information om stipendier och understöd
- nyheter från museivärlden
- förfrågningar, exempelvis lån av konstverk & föremål för utställningar
- spörsmål gällande forskning i museiämnen
- debatt & diskussion om aktuella ämnen inom museivärlden
- meddelanden ur egen fatabur

Av de här exemplen kan du se att Museiposten är ett effektivt sätt att nå ut till så många som möjligt med all intern information som gäller museisektorn. För att listan skall fylla sin funktion bör meddelandena i första hand vara riktade till kolleger i andra museer - listan är inte avsedd för kommersiella syften som exempelvis reklam för museer. Sändlistan Utställningspost är uttryckligen avsedd för information om utställningar och andra evenemang. Tumregeln säger att man antingen väljer Museipost eller Utställningspost, men inte båda.

Anslutning

Du kan bli prenumerant på webbadressen:

http://lists.greenspot.fi/mailman/listinfo/museoposti

Fyll i din e-postadress och det valbara lösenordet två gånger i de tre fälten under rubriken "Listalle liittyminen" och klicka sedan på knappen Liity (Anslut). Lösenordet bör ha sex tecken och kan bestå av såväl siffror som stora och små bokstäver (versaler och gemena). Använd olika lösenord för olika webbplatser (exempelvis inte din bankkortskod).

Du får ett e-postmeddelande från Museiposten där du ombeds bekräfta din prenumeration. Klicka på länken i meddelandet och bekräfta prenumerationen. Du kan också bekräfta prenumerationen genom att använda svara-funktionen (reply) i ditt e-postprogram. När du bekräftat prenumerationen hälsar Museiposten dig välkommen i ett e-postmeddelande där du också kan se ditt lösenord.

Skicka meddelanden

Sändlistans adress:
museoposti(a)lists.greenspot.fi

Listan godkänner inte bilagor, eftersom de belastar mottagarnas e-postservrar och i värsta fall kan innehålla virus. Det är dessutom besvärligt att läsa meddelanden i bilagor.

Listan godkänner varken hemliga kopior (bcc) eller flera mottagare. Sänd helt enkelt alla för museiposten avsedda meddelanden endast till en enda adress, som alltså är museoposti(a)lists.pro-equal.com.

Fyll i ämnesfältet (subject) tydligt och klart - "jobb i sikte", "förfrågan" eller "seminarium" säger inte mottagaren så mycket.

Var mån om att texten i ditt meddelande är kort och koncis. Längre texter och bilder kan du lägga ut på museets webbsidor och i ditt meddelande sätta in en länk till webbplatsen i fråga.

Använd inte text på främmande språk i dina meddelanden utan översätt dem till svenska eller finska. Skriv ingressen på svenska eller finska ifall hela texten är för lång att översätta. Efter ingressen kan du lägga in resten av texten eller ännu hellre en länk till det ursprungliga dokumentet på Internet.

Man kan också sända meddelanden som till sitt innehåll kanske inte hör hemma på just den här listan, men då granskas meddelandet innan det sänds ut.

Kom ihåg att kontrollera att du har rätt adressat i ditt svarsmeddelande om du besvarar sändlistans meddelanden med svara-funktionen i ditt e-postprogram.

På webbadressen

http://lists.greenspot.fi/mailman/listinfo/museoposti

kan du göra adressförändringar, avbeställa din prenumeration eller bläddra i arkivet.

Nere på sidan fyller du i din e-postadress i fältet "irtisanoaksesi museoposti"(Avbeställ Museiposten) och klicka sedan på knappen Edit för att nå sidan där du kan göra ändringar.

Genom att skriva in ditt lösenord kan du avbeställa prenumerationen. Om du har glömt ditt lösenord får du också hjälp med det på den här webbsidan.

Du kan bläddra i arkivet och leta efter tidigare meddelanden till sändlistan genom att klicka på Museipostens arkiv-länk. Genom att exempelvis klicka på ordet Date får du fram meddelandena i kronologisk ordning. För att kunna använda dig av arkivfunktionen behöver du ditt lösenord.

Ytterligare information: Tuuli Rajavuori, Finlands museiförbund, 0444 300 704, tuuli.rajavuori(a)museoliitto.fi