Utveckling av museibranshen

Finlands museiförbund initierar och koordinerar olika projekt och marknadsföringsprogram. Vi utför också undersökningar och gör utredningar. Museiförbundet sammanställer årligen information om museernas utställningsutbud och arrangerar en nationell museivecka. På sin webbplats upprätthåller förbundet också en databas med publikationer om museisektorn och museihistoria. Genom att medverka i såväl nationella som internationella samarbetsnätverk värnar vi om samhällsrelationerna.

Via olika projekt kanaliserar Museiförbundet tilläggsresurser till museerna.

 
Siirry sivun alkuun