Fortbildning
 

Fortbildning

Syftet med museiförbundets fortbildningsprogram är att anta den nya tidens utmaningar, att möta kommande krav på förändringar och att hjälpa de museianställda att uppdatera sina kunskaper.

Anmälan

Fortbildningskursernas program och sista anmälningsdatum publiceras i medlemstidningen Julius och på webbsidan cirka en månad på förhand.I allmänhet går anmälningstiden ut cirka två veckor innan kursen börjar och alla deltagare får en deltagarbekräftelse per e-post.

Deltagaravgifter

För medlemmar i Finlands museiförbund kostar en kursdag cirka 175 €, medan en tvådagars kurs kostar cirka 275 €. En del kursavgifter kan vara högre ifall antalet kursdeltagare måste begränsas eller om kostnaderna för föreläsarna råkar vara exceptionellt höga.

Kunskapsstrategiutbildningen kan genomföras till ett subventionerat pris tack vare ett separat anslag. Deltagarna får en faktura per post. Den som anmäler sig efter det att anmälningstiden gått ut får vara beredd på att betala en 30 € högre deltagaravgift.

Avbeställningsvillkor

Om du avbeställer din kurs efter det att anmälningstiden gått ut debiterar förbundet halva kursavgiften. Om du avbeställer din kurs samma dag fortbildningen börjar debiterar förbundet hela kursavgiften. Om sjukdom eller annat giltigt förfall är orsaken till avbeställningen debiteras 30 € i kansliavgifter. Utan extra kostnader kan en deltagare ersättas med en annan från samma museum.

Ytterligare information: utbildningschef Pauliina Kinanen, tfn 040 354 2205, pauliina.kinanen(a)museoliitto.fi