För medlemmar
 

Styrelsen

Styrelsen 2020-2021


Ordförande
Arbetslivprofessor Pekka Sauri

Ledamöter

Kollektiondirektör  Teemu Ahola
Museicentret Vapriikki

Museidirektör Kimmo Antila
Postmuseum

Museidirektör Reetta Heiskanen
Helsingfors stadsmuseum

Utveckligschef Timo Kukko
Forststyrelsen

Museidirektör Taina Myllyharju
Tammerfors konstmuseum

Chef för samlingsförvaltningen Riitta Ojanperä
Finlands nationalgalleri

Museidirektör Johanna Rassi
Finlands leksaksmuseum

Direktör för museitjänsterna Juhani Ruohonen

Museicentralen för Åbo stad

Museidirektör Heidi Rytky
Mobilia

Direktör Jonna Tamminen
Luuppi

Direktör för museiväsendet Heli-Maija Voutilainen
Mellersta Finlands museum

Direktör Pekka Äänismaa
Lusto - Finlands Skogsmusem