Utveckling av museibranshen
 

Plussatjänsterna

Med Plussatjänsterna producerar Finlands museiförbund museispecifikt skräddarsydda tjänster som baserar sig på särskilda avtal. Tjänsterna finansieras med inkomsterna som kommer från dem.