Utveckling av museibranshen
 

Kookos-samlingsförvaltningstjänster

Finlands museiförbunds Kookos-samlingsförvaltningstjänster innehåller allt man behöver.

1. Samlingsförvaltningssystemet MuseumPlusRIA
2. Säkrat serverutrymme för att spara material
3. Användarstöd och utbildningar

Ett mångsidigt och flexibelt samlingsförvaltningssystem

MuseumPlusRIA som har utvecklats av det schweiziska bolaget zetcom Ltd fyller behoven både hos de kulturhistoriska museerna och konstmuseerna. I systemet går det att katalogisera och spara alla objekttyper.

Effektivitet i det dagliga arbetet
Det är lätt för användaren att inom ett enda system ha kontroll över de informationsmängder som hör till samlingarna och samlingsprocesserna, utan att hen på ett överlappande sätt behöver spara sin information på flera olika ställen.

Lätt användbart, går snabbt att ta till sig
MuseumPlusRIA s användargränssnitt har planerats för att vara grafiskt tilltalande, och för att man lätt ska kunna ta till sig och använda det utan onödiga klick med musen.

Följer standarder, klassificeringar, ontologier och gemensamma termförteckningar

Systemet erbjuder de finländska museerna ett internationellt och standardiserat sätt att katalogisera sina material. Systemet är kompatibelt med flera av de internationella katalogiseringsstandarderna, av vilka den viktigaste är SPECTRUM-standarden som används i tusentals museer runt om i världen.

I bruk världen över
Den breda internationella användarbasen garanterar uppdateringen och utvecklingen av systemet. För utvecklandet av systemet i syfte att uppfylla de finländska museernas behov ansvarar Finlands museiförbund tillsammans med zetcom Ltd.

Säkrat serverutrymme förmånligt och flexibelt
Kookos-samlingsförvaltningstjänster erbjuder kunden att ta i bruk en förmånlig och centrerad inhemsk serverlösning. På det här sättet behöver kunden inte i sitt bruk ha egna servrar för databasen eller bilagorna. Databaserna och bilagorna säkerhetskopieras med tanke på felsituationer. Den servertjänst som kunden behöver levereras av det finländska företaget DevNet Oy.

Användarstöd
Användarstödet betjänar vardagar under tjänstetid (kl. 9–16). Kookos-teamet är nåbart vid alla slags problemsituationer per email eller telefon.

Utbildning
I samband med ibruktagandet av systemet erbjuds kunden ett täckande utbildningspaket, som innehåller en användnings- och katalogiseringsutbildning som guidar en i användningen, samt en särskild huvudanvändarutbildning. Kunden erbjuds vid behov också kompletterande utbildning, när man i systemet tar i bruk till exempel nya egenskaper.

Och hur tar man det i bruk?
Ta kontakt med oss. Vi ger ett erbjudande och guidar er vidare. Tillsammans tar vi ett steg mot en bättre samlingsförvaltning.

Ytterligare information: Planerare Sampsa Heinonen
tel +358 44 976 2404, sampsa.heinonen@museoliitto.fi