Tidskriften Museo
 

Tidskriften Museo

Museo är en tidskrift som belyser aktuella museispörsmål på ett mångsidigt sätt. Tidskriften tar sina läsare på intressanta besök bakom kulisserna, berättar om nya innovationer och internationella strömningar samt behandlar för museifältet angelägna diskussionsämnen.

Tidskriften Museo är den enda i sitt slag i Finland och utkommer med fyra nummer i året. Museo med sina stora upplagor närmast vänder sig till museibesökarna, behandlar bland annat utställningar och andra publikevenemang. Varje nummer av tidskriften har ett tema som man fördjupar sig närmare i.

Tidskriftens utgivare och redaktion: Finlands Museiförbund