Utveckling av museibranshen
 

Linkki - museer som mediefostrare

Syftet med projektet Linkki är att etablera museerna som mediefostrare genom att förbättra museipersonalens förmåga att utföra mediefostran samt genom att öka samarbetet mellan museer och andra aktörer inom mediefostran. Projektet stärker medieläskunnigheten för barn under 12 års ålder.

Projektet Linkki utarbetar nya metoder och förfaringssätt som stöd för samarbetet genom att dra nytta av den delade expertisen och metoderna inom engagerande lärande på tillställningar som organiseras med museer, skolor och daghem samt andra organisationer som är verksamma inom mediefostran.

De nya metoderna och den bästa praxis vi utvecklar kommer att testas i praktiken inom museiarbetet och samlas och publiceras i mediefostringsmaterial som vi har för avsikt att producera för museerna.

Projektet förverkligas i samarbete med Föreningen för kulturarvsfostran i Finland. Projektet förverkligas under perioden 2013-2015 och finansieras av Utbildnings- och kulturministeriet.

Kontakta oss:
Projektkoordinator Pauliina Kinanen
pauliina.kinanen(a)museoliitto.fi
+358 40 354 2205