Utveckling av museibranshen
 

De priserna för museibranschen kan nu söka

Finlands museiförbund och ICOM Finska nationella kommittén delar årligen ut två priser i museibranschen: Priset Årets museum, och priserna Årets museipublikation och Årets kommunikationsgärning inom museibranschen, som delas ut turvis vartannat år. Dessutom kan prisnämnden efter eget övervägande utdela Årets specialpris. De årliga priserna beviljas på ansökan. Om Årets specialpris fattar prisnämnden självständigt beslut.

Priset Årets museum delas ut till ett museum som på sitt verksamhetsområde på ett betydande sätt främjat museibranschens eller museiverksamhetens synlighet och inflytande i samhället. Museets verksamhet presenterar nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar i museibranschen. Priset Årets museum kan vara en erkänsla för prestationer i anslutning till samlingar, utställningar, museipedagogik eller annan innovativ verksamhet.

Sök själv eller lämna förslag

Priset Årets museum 2020 beviljas på museets egen ansökan eller på förslag av någon annan aktör. I ansökningen eller förslaget, som formuleras fritt, ska man beskriva och motivera på vilket sätt och varför museet lyckats särskilt bra under det senaste året med att uppfylla något eller några av priskriterierna.

Vänligen skicka in ansökningar och förslag till tävlingen Årets museum 2020 samt kandidater till Årets museipublikation senast den 31 december 2019 till Finlands museiförbund på adressen Annegatan 16 B 50, 00120 Helsingfors eller per e-post på adressen eeva-liisa.taivassalo(a)museoliitto.fi. Bidrag till publikationstävlingen ska skickas i tre exemplar till Museiförbundet som Till dörren-paket (transporterade ända fram till mottagaren).

Ett museum kan ansöka om båda priserna.

Ytterligare information: Eeva-Liisa Taivassalo (tfn 0444 300 703, fornamn.efternamn@museoliitto.fi)

Museiprisernas regler finns för påseende på Finlands museiförbunds webbplats www.museoliitto.fi/museopalkinnot.