Om oss
 

Välkommen!

Suomen museoliitto - Finlands museiförbund ry, för museernas bästa sedan år 1923.

Finlands museiförbund är museernas egen centralorganisation. Förbundets främsta uppgift är att tillvarata museernas gemensamma intressen och stöda deras verksamhet. Vårt lands alla yrkesmässigt skötta museer är medlemmar i museiförbundet.