Polismuseet är Årets museum 2022

Museipriserna för år 2022 delades ut 19.5 på Museiprisgalan i Mariehamn. Titeln Årets museum 2022 fick Polismuseet. Priset Årets museipublikation beviljades till boken 101 glimtar ur Ålands forntid publicerad av Ålands Museum. Årets museibutik är Museicentrum Vapriikkis museibutik.

Vandringspriset i Årets museum-tävlingen, skulpturen Esko designad av Pekka Kauhanen, beviljas till ett museum som inom sitt eget verksamhetsområde på ett betydelsefullt sätt har främjat museibranschens samhälleliga synlighet och genomslagskraft, och vars verksamhet har tillfört museibranschen nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar. Priset delas ut av det internationella museirådet ICOM:s Finska kommitté och Finlands museiförbund.

Fyra museer kom till finalen i tävlingen Årets museum. Som stöd för sitt beslut besökte prisjuryn under våren finalistmuseerna, träffade deras personal samt gjorde bakgrundsutredningar.

Prisjuryn beskrev Polismuseet som valdes till Årets museum på följande sätt:

”Polismuseets koncept är som helhet lyckat. Polismuseets verksamhet visar på ett professionellt grepp som är av jämn kvalitet och högklassigt. Polismuseet verkar under inrikesministeriet, något som hjälper till att föra fram nya synvinklar på museiarbetet.

Museet är i en ständig växelverkan med den närbelägna Polisyrkeshögskolan. Museet involverar poliser och sådana som studerar till poliser på ett finurligt sätt. För många blivande poliser är museet den första platsen där de möter medborgarna.

Också museets samlingsverksamhet är professionell och mångsidig. Polismuseet har utvecklat ett kontaktpersonnätverk till polisorganisationen och polisinrättningarna har utsedda museikontaktpersoner. De har introducerats i bevarandet och dokumenterandet av museala material. Dessutom anlitas de också som experter bland annat vid genomförandet av utställningar.

Museet har befäst sin ställning som en av de populäraste rese- och familjedestinationerna i Tammerforstrakten. I museet har man tagit i beaktande besökare i många åldrar och museet formar barnens syn på polisen redan från barnsben. I museet har man också på ett berömvärt sätt uppmärksammat tillgängligheten. De växlande utställningarna kompletterar basutställningen på ett intressant sätt och lyfter fram överraskande sidor av polisens arbete.”

101 glimtar ur Ålands forntid är Årets museipublikation

 

Priset Årets museipublikation delas ut vart annat år till en publikation som når exceptionellt bra ut till sin målpublik genom innovativiteten i innehållet och presentationssättet. Det här året beviljades priset Årets museipublikation till verket 101 glimtar ur Ålands forntid som Ålands museum gav ut år 2021. Boken är skriven av Kristin Ilves och Veronica Lindholm.

”Verket 101 glimtar ur Ålands forntid erbjuder en fascinerande överblick över Ålands historia. Samtidigt berättar det allmänt om den nordiska förhistorien. Boken som är uppfinningsrik och får läsaren att bli beroende presenterar 101 arkeologiska föremål ur Ålands museums samlingar. På varje uppslag presenteras ett föremål samt en kort medryckande berättelse som hänför sig till det. De arkeologiska samlingsföremålen får i verket det värde de förtjänar.

Boken har förverkligats självsäkert och med en egen stil. Den klara linjen går genom hela boken. Det Kulturhistoriska museets bok har fått influenser från konstböckerna, något som för fram föremålen på ett helt nytt sätt.

Verket väcker tankar samt får läsaren att bli intresserad av arkeologi ur ett nytt perspektiv. Texten är lättläst och ombrytningen av jämn kvalitet. Verket har publicerats på det svenska språket men man skulle unna det att också hitta fram till en finskspråkig publik”, beskrev prisjuryn.

 

Museicentrum Vapriikkis museibutik är Årets museibutik

 

Det här året belönades för andra gången Årets museibutik. Bland de tre finalisterna valdes Vapriikkis museibutik. För valet svarade den för tävlingen utnämnda, årligen växlande prisjuryn.

Motiveringarna för valet var bland annat försäljningens uppgång, det högklassiga produkturvalet och den planmässiga verksamheten som en del av museet.

”Var och en av Museicentrum Vapriikkis utställningar upprepas i museibutiken i form av egna små avdelningar. Produkturvalet som noggrant har byggts upp är mångsidigt och uppmärksammar olika slags kunder. I museibutiken satsar man på servicens jämna kvalitet, det aktiva försäljningsarbetet och den goda kundbetjäningen så väl i specialaffären som på nätbutikens sida. I fråga om den hållbara utvecklingen har man vidtagit konkreta åtgärder.

Butikens försäljning har märkbart ökat genom investeringar och linjeringar baserade på forskningsdata. Genom planeringsarbetet har man fått ett större effektivt försäljningsutrymme, ett synligt skyltfönster och mångsidigare möjligheter till att ställa ut produkter. Butiken har ur kundens synvinkel gått i en mer nåbar riktning och det allmänna uttrycket har förenhetligats. Man har på ett målmedvetet sätt dragit nytta av lärdomarna från En euro mera-projektet.

Butikens verksamhet utvecklas planmässigt, museicentrets inre samarbete är väl fungerande och ivern i arbetet för att utveckla butiken syns. Museicentrum Vapriikkis museibutik är mer än en museibutik. Den är en viktig del av museicentrets verksamhet och kundupplevelse”, motiverade prisjuryn sitt val.

Prisjuryn

 

Ordförande i prisjuryn för Årets museum är Anne Laiti, medlem i ICOM Finska kommitténs styrelse. Övriga medlemmar är kulturdirektör Samu Forsblom, redaktör Toivo Haimi, museikoordinator Elina Makkonen, kulturråd Mirva Mattila, museichef Sami Louekari och museichef Tuulia Tuomi. Som juryns sekreterare verkar Finlands museiförbunds kommunikationschef Tuuli Rajavuori.

 

Tilläggsuppgifter

 

ICOM Finska kommittén, Anne Laiti
Ordförande i prisjuryn för Årets museum
tel. 050 518 4591
anne.laiti@lahti.fi

Finlands museiförbund, Tuuli Rajavuori
Sekreterare i prisjuryn för Årets museum
tel. 0444 300 710
tuuli.rajavuori@museoliitto.fi

Finlands museiförbund, Emilia Merisalo
Sekreterare i prisjuryn för Årets museibutik
tel. 044 430 0715 
emilia.merisalo@museoliitto.fi

 

Suomen museoliitto 19.5.2022