Fem verk har valts till finalen i tävlingen Årets museipublikation

 Till finalen i tävlingen Årets museipublikation har valts fem verk: Ålands museums 101 glimtar ur Ålands forntid, EMMA – Esbo moderna konstmuseums utställningskatalog Chiharu Shiota – Äärirajoilla, Helsingfors stadsmuseums Ivan Timiriasew – helsinkiläinen valokuvaaja, Lahtis museers Tuulenpuuskia – Suomen historiaa julisteissa 1920–1970 samt Signe & Ane Gyllenbergs stiftelses Villa Gyllenberg – Koti Kuusisaaressa (Ett hem på Granö).

Finlands museiförbund och ICOM – Finska nationella kommittén ordnar vartannat år tävlingen Årets museipublikation vars vinnare belönas i samband med de Riksomfattande museidagarna den 19:e maj 2022.

Till tävlingen Årets museipublikation skickades 23 verk in som publicerats av museer eller deras samarbetspartner och som har utkommit under åren 2020–2021. Tävlingens kriterier är verkets kunskapsinnehåll, graden av läsbarhet presentationssättet ger, den allmänna looken och det grafiska genomförandet, innovativiteten i innehållet och presentationssättet samt verkets möjligheter att nå fram till målgruppen.

Enligt museiprisnämnden kunde man klart sortera fram fem finalister ur gruppen av sökande.

Finalistverken 101 glimtar ur Ålands forntid, Chiharu Shiota – Äärirajoilla, Ivan Timiriasew – helsinkiläinen valokuvaaja, Tuulenpuuskia – Suomen historiaa julisteissa 1920–1970 samt Villa Gyllenberg – Koti Kuusisaaressa samlade på sig beröm för ett högklassigt, mångsidigt och intressant kunskapsinnehåll, ett stiligt yttre samt fantastiska fotografier. Mer noggranna beskrivningar av verken följer som bilaga nedan.

Ordförande i prisnämnden för Årets museipublikation är Anne Laiti som sitter i styrelsen för ICOM Finska nationella kommittén. De andra medlemmarna är kulturdirektör Samu Forsblom, redaktör Toivo Haimi, museikoordinator Elina Makkonen, kulturråd Mirva Mattila, museichef Sami Louekari och museichef Tuulia Tuomi. Som nämndens sekreterare verkar Finlands Museiförbunds kommunikationsdirektör Tuuli Rajavuori. Anne Laiti och Tuulia Tuomi deltar på grund av jävighetsskäl inte i bedömningen av Lahtis museers publikation.

Tilläggsuppgifter

 

Anne Laiti
Museiprisnämndens ordförande
tel. 050 518 4591
anne.laiti@lahti.fi

Tuuli Rajavuori
Museiprisnämndens sekreterare
tel. 0444 300 710
tuuli.rajavuori@museoliitto.fi

BILAGA

Museiprisnämndens motiveringar till valen av verk som kommit med i finalen till tävlingen Årets museipublikation 2022.

Ålands museum: 101 glimtar ur Ålands forntid

Verket är en heltäckande överblick över Ålands historia men det berättar samtidigt generellt om den nordiska förhistorien. Boken är uppbyggd som en konstbok men museets samlingsnummer och föremålens fyndhistoria ger texterna ett museiprofessionellt tilläggsvärde. Texten är lättläst och boken får läsaren att bli inspirerad av arkeologin.

EMMA – Esbo moderna konstmuseum: Chiharu Shiota, Äärirajoilla / Tracing boundaries

En fin konstbok som ger en nyckel till Shiotas konst och arbetssätt. De högklassiga fotografierna har beretts tillräckligt med utrymme och illustrationerna stöder fint innehållet. Materialet och bindningssättet stöder finurligt innehållet i den på ett exceptionellt sätt uppbyggda utställningspublikationen.

Helsingfors stadsmuseum & Förlagsaktiebolaget Parvs: Ivan Timiriasew – helsinkiläinen valokuvaaja

Det stiliga och högklassigt genomförda verket presenterar fotografier från den helsingforsiska vardagen samt berättar om amatörfotografen som verkade som adjutant för generalguvernören. För forskningspublikationen har gjorts mycket källarbete. De fantastiska fotografierna och den intressanta personhistorien skapar en intressant synvinkel på Helsingfors och hela Finlands historia.

Lahtis museer: Tuulenpuuskia – Suomen historiaa julisteissa 1920–1970

Boken ger finurligt en nyckel till samhällets utveckling och brytningsskeden genom essäerna som skrivits om affischer. Bilderna som tagits av affischerna kompletterar texten på ett bra sätt. Boken som är tydligt skriven och vackert ombruten lockar en till att bläddra. Boken passar bra för alla åldrar.

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse & Förlagsaktiebolaget Parvs: Villa Gyllenberg – Koti Kuusisaaressa, Villa Gyllenberg – Ett hem på Granö

Denna högklassiga bläddrarbok berättar på ett uttömmande sätt om livet i ett borgarhem genom föremål, mat, sedvänjor, konst och arkitektur. Berättelsen följer vi med via fester som ordnats i byggnaden och på samma gång bekantar vi oss med olika tidsepoker och deras stilar. Den vackra bokens magnifika bilder höjer stämningen över vardagen.

Suomen museoliitto 6.4.2022