Fullmäktigeledamot, anmäl dig till Museiförbunds 99:e årsmöte!

Finlands museiförbunds 99:e årsmöte hålls torsdagen den 19 maj 2022 kl. 13.30 och framåt på kultur- och kongresscentrum Alandica i Mariehamn. 

Det är möjligt att delta antingen på plats eller på distans. Mötet ordnas på distans på plattformen och med tjänsten Zoom.

Till mötet inbjuds att delta förbundsmedlemmar samt stödjande medlemmar och hedersmedlemmar. Inbjudan till årsmötet har skickats via post till medlemmar på fredagen den 18 mars.

Vi ber er att sända årsmötesfullmakter för granskning i förväg senast den 2 maj 2022 till adressen mailto: museoliitto@museoliitto.fi.

Fullmäktigeledamot, läs mer om årsmötet och anmäl dig. Anmälningsblanketten hittar du också genom vår skolningskalender. På grund av tekniska arrangemang för årsmötet ber vi deltagare av årsmötet anmäla sig senast den 2 maj 2022.

Mer information om anmälan till årsmötet ger organisationskoordinator Heta Hedmanheta.hedman@museoliitto.fi, tel. 044 430 0703.

Mer information om årsmötet ger verkställande direktör Petra Havupetra.havu@museoliitto.fi, tel. 044 430 0724.


 

Suomen museoliitto 29.3.2022