Vi söker ”Blixtnedslag” - inspirerande korta presentationer till Museidagarnas program

Vi söker upplevelser från kreativa och innovativa experiment till blixtnedslag delen av Museidagarna. Har ditt museum provat något särskilt vågat, kreativt eller innovativt tillvägagångssätt som antingen är framgångsrikt eller misslyckat, och som du vill dela med dina kollegor?  

Har ert museum drivit ett projekt på ett nytt, annorlunda och innovativt sätt? Bär ni på erfarenheter som ni vill dela med andra i branschen? 

Vi erbjuder sju (7) museer sju (7) minuter var att under Museidagarnas program torsdagen den 19 maj presentera lyckade eller misslyckade projekt där man försökt tänka utanför lådan och hitta sitt eget sätt att anta en utmaning. 

Skicka in ditt förslag senast den 20 april till Pauliina Kinanen, pauliina.kinanen(a)museoliitto.fi. Förslaget ska innehålla föredragshållare, organisation, titel och en kort beskrivning av innehållet. Presentationen kan hållas på svenska, finska eller engelska. De utvalda föredragshållarna kommer att få mer detaljerade instruktioner om hur presentationen ska hållas. 


 

Suomen museoliitto 15.3.2022