Museidagarna ordnas 18-20.5.2022 på Åland

Efter två års coronapaus ordnas Museidagarna igen på traditionellt vis. Museiårets viktigaste evenemang samlar Museiförbundets medlemmar och samarbetspartners på ett vårligt Åland. Mötesplatsen är kultur- och kongresshuset Alandica i Mariehamns centrum. Dessutom ordnas evenemang på områdets museer. Det är också möjligt att delta i en del av programmet på distans. 

Museidagarnas tema är ”Egensinne – Omalla tavalla” 

Museidagarnas program är uppbyggt kring temat ”Egensinne – Omalla tavalla”. Under samma tema går också firandet av Ålands självstyres 100-årsjubileumsår. Ålänningarna har ofta varit tvungna att själva finna lösningar på olika utmaningar - inom arbete och fritid, vardag och fest, näringsliv, kultur och inte minst inom politiken.  

Att ständigt söka nya lösningar har paralleller inom museivärlden och under museidagarna 2022 uppmärksammar vi detta.  Hur gör muserna när verksamhetens förutsättningar står inför nya utmaningar? Vilka är de största utmaningarna för museer idag, i en värld som förändras så snabbt? Hur når museerna nya målgrupper och vilka är de? Många museer har hittat innovativa lösningar och har viktiga erfarenheter att dela med sig av. Kanske har det krävts egensinne?

Program och tidtabell 

Vad tidtabellerna beträffar är det bra att förbereda sig för att resa till Åland redan under tisdagen 17.5.2022. Under tisdagen kan man registrera sig samt delta i kvällsprogrammet. 

Själva programmet startar på onsdag med en presentation av de åländska museerna. Huvudtalare för dagen är PhD Project Director Kathrin Pabst och Pia Laskar. Kvällstillställningen ordnas på det nyligen renoverade Museifartyget Pommern som erbjuder en magnifik arena för ett möte mellan museiprofessionella. 

Exempel på kreativa och innovativa experiment från museer kommer att höras under torsdagens korta presentationer. Finlands museiförbunds 99:e årsmöte hålls på torsdag, på vilket man bland annat väljer styrelsens nya medlemmar. Den traditionella Museiprisgalan ordnas 19.5.2022 på festliga Hotell Arkipelag. 

Under studieutflykterna fredagen den 20 maj bekantar vi oss med Ålands historia och nutid. Havet, skärgårdens unika natur samt flera museimål erbjuder inspirerande upplevelser för Museidagarnas deltagare. 

Programmet har nu publicerats. Bokningen öppnar den 1 mars. En separat anmälan kommer att ordnas till årsmötet. 

Resor och boende 

Deltagarna bokar sina egna resor och boende. Vi rekommenderar att deltagarna säkerställer aktuella ruttalternativ och bokar resor och boende i god tid. 

Hotellrumskvoterna är reserverade för Museidagarnas deltagare fram till den 17 mars, varefter rummen frigörs till försäljning. Du kan läsa mer om resmöjligheterna till Mariehamn och tillbaka till fastlandet här. 

Vi söker ”Blixtnedslag” - inspirerande korta presentationer till Museidagarnas program 

Vi söker upplevelser från kreativa och innovativa experiment till blixtnedslag delen av Museidagarna. Har ditt museum provat något särskilt vågat, kreativt eller innovativt tillvägagångssätt som antingen är framgångsrikt eller misslyckat, och som du vill dela med dina kollegor?

Har ert museum drivit ett projekt på ett nytt, annorlunda och innovativt sätt? Bär ni på erfarenheter som ni vill dela med andra i branschen? 

 Vi erbjuder sju (7) museer sju (7) minuter var att under Museidagarnas program torsdagen den 19 maj presentera lyckade eller misslyckade projekt där man försökt tänka utanför lådan och hitta sitt eget sätt att anta en utmaning. 

Skicka in ditt förslag senast den 15 mars till Pauliina Kinanen, pauliina.kinanen(a)museoliitto.fi. Förslaget ska innehålla föredragshållare, organisation, titel och en kort beskrivning av innehållet. Presentationen kan hållas på svenska, finska eller engelska. De utvalda föredragshållarna kommer att få mer detaljerade instruktioner om hur presentationen ska hållas. 

Museidagarna ordnas i samarbete med Ålands museer. 

Tilläggsinformation: 
Utbildnings- och utvecklingschef Leena Tokila  
p. 040 534 6232
leena.tokila(a)museoliitto.fi 

Suomen museoliitto 8.2.2022