Museiförbundets medaljer för dem som har verkat till förmån för museiverksamheten

Finlands museiförbunds styrelse har beviljat Finlands museiförbunds 50-årsjubileumsmedalj som Kauko Räsänen har designat till Päivi Andersson, Marjatta Järvinen och Kari Salonen för deras arbete till förmån för museiarbetet samt för meriter de uppnått inom museibranschen. Medaljerna offentliggjordes i samband med de Riksomfattande museidagarna i Åbo den 27.5.2021.

Motiveringar

Päivi Andersson, medalj 446

Byggnadsforskaren Päivi Andersson har arbetat cirka fyra decennier för den finländska kulturmiljöns och det finländska kulturmiljöarbetets väl på Mellersta Finlands museum.

Andersson är banbrytare inom kulturmiljöinventeringsteori och -praxis och har skrivit flera publikationer om ämnet. Hon har varit aktivt med om att planera de administrativa strukturer på vilka museernas kulturmiljöarbete i dag baserar sig.

Andersson är också en ypperlig nätverkare som förstår sig på betydelsen av samarbete mellan olika aktörer när det gäller markanvändning och byggande. Under hennes långa och förtjänstfulla museikarriär har man lärt känna henne som en kreativ och djärv initiativtagare och debattör.

Marjatta Järvinen, medalj 447

Lektor Marjatta Järvinen har varit verksam som sekreterare på Övertorneå Musei- och Hembygdsförening från det att den grundades år 1981–83 och som styrelsens medlem från och med 1984. Hennes aktiva arbete i föreningen fortsätter ännu.

Speciellt museiarbetet står Marjatta Järvinens hjärta nära. Hon har samlat både skriftligt och visuellt material för författaren Väinö Katajas museum samt utarbetat en ständig utställning om författaren Kataja i Katajas pörte. Lektor Järvinen har också samlat ett skriftligt material för Övertorneå skolmuseum och satt upp en utställning som baserar sig på det i Alkkula skola i Övertorneå. Dessutom har hon skrivit en släktbok och en byhistoria.

Kari Salonen, medalj 448

Professor emeritus Kari Salonen har länge varit verksam till förmån för många museer i Tammerfors. Han har aktivt varit med i Tammerfors konstmuseums vänner rf i början av 2000-talet. Under de senaste tio åren har han varit en av Postmuseets vänner rf:s bärande krafter.

Salonen har verkat som expert i fråga om frimärken och postkort samt Tammerfors historia och byggnadshistoria.  Han har deltagit som organisatör och praktisk aktör i många utställningar och evenemang.

Kari Salonen har också byggt broar mellan samlare och museer. Hans frivilliga arbete under planeringen och byggnadsskedet av Postmuseets och Arbetarmuseet Werstas gemensamma samlingscentral var av stor betydelse för projektets framgång.

Tilläggsinformation: generalsekreterare Kimmo Levä, Finlands museiförbund, tel. 040 166 2816, kimmo.leva(a)museoliitto.fi

Suomen museoliitto 27.5.2021