Finlands lantbruksmuseum Sarka är Årets museum 2021

Museipriserna för år 2021 delades ut 27.5 på Museiprisgalan i Åbo. Titeln Årets museum 2021 fick Finlands lantbruksmuseum Sarka. Priset för Årets museikommunikationsgärning beviljades för marknadsföringen av Helsingfors konstmuseum Ham:s och Helsingfors stadsmuseums utställning Sinnesstämning – Helsingfors 1939-1945. Specialpriset i Årets museum -tävlingen gick till Museiverket. Årets museibutik är Naturcentret Haltias Haltia Shop. Museikortets specialpris gick till Hotell- och restaurangmuseet.

Årets museum -vandringspriset, skulpturen Esko som Pekka Kauhanen skapat, beviljas ett museum som inom sitt eget verksamhetsområde på ett betydelsefullt sätt har främjat museibranschens samhälleliga synlighet och inflytande, och vars museiverksamhet har tillfört museibranschen nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar. Priset delas ut av det Internationella museirådet ICOM:s finska kommitté samt Finlands museiförbund.

I finalen i Årets museum -tävlingen fanns allt som allt sex museer med. Som stöd i beslutsfattandet gästade tävlingsjuryn finalistmuseerna, träffade deras personal och intressegrupper samt gjorde bakgrundsutredningar. En del av besöken gjordes virtuellt på grund av koronasituationen.

Tävlingsjuryn beskrev på följande sätt Finlands lantbruksmuseum Sarka som valdes till Årets museum:

”Museet är känt för sitt omfattande samlingsprojekt som berör forna tiders lantbruksarbetsredskap. Slutresultatet av projektet är en tydlig utställning och moderna förvaringsutrymmen som lyfter fram värdet hos föremålen. Förutom ett ambitiöst samlingsarbete förmedlar museet en iver i att jobba tillsammans. Personalen som till storleken är relativt liten vägleder och uppmuntrar andra museer samt producerar högklassiga evenemang och utställningar. Sarka är ett museum som är större än sin storlek. Arbetsuppgiftsfältet det har i egenskap av riksomfattande ansvarsmuseum för lantbruket är brett, men museet klarar utmaningen på ett utmärkt och innovativt sätt.”

Erkännandet för Årets kommunikationsgärning till marknadsföringen av Helsingfors konstmuseum HAMs och Helsingfors stadsmuseums utställning Sinnesstämning – Helsingfors 1939-1945.

Priset för Årets kommunikationsgärning delas ut vartannat år för en kommunikationsgärning som är lyckad och som särskiljer sig på ett positivt sätt. Detta år beviljades priset för Årets kommunikationsgärning för marknadsföringen av Helsingfors konstmuseum HAMs och Helsingfors stadsmuseums utställning Sinnesstämning – Helsingfors 1939-1945.

”Marknadsföringen av HAMs och Helsingfors stadsmuseums första gemensamma utställning fungerar som ett utomordentligt exempel på en lyckad utställningskommunikation som landar utanför museets väggar. Marknadsföringen av utställningen Sinnesstämning – Helsingfors 1939-1945 lyckades också nå en publik som i princip inte är intresserad av museer. Kampanjen väckte publiken till att ställa sig frågan: Vad händer här? Förutom de traditionella markandsföringskanalerna hörde till kampanjen jippon i vilka museerna på ett överraskande och innovativt sätt lade beslag på stadsbilden”, beskrev tävlingsjuryn.

Specialpris till Museiverket

Dessutom uppmärksammar tävlingsjuryn Museiverket som var en av finalisterna i tävlingen för Årets kommunikationsgärning med ett Specialpris. Specialpriset är ett erkännande som rådet kan bevilja för en betydelsefull gärning inom museibranschen eller för ett långsiktigt påverkningsarbete för utvecklandet av museibranschen.

”Museiverket öppnade i december 2020 över 200 000 bilder ur bildsamlingarna och bilder av samlingsföremål med hög resolution med en öppen CC BY-licens. Det handlar om Finlands mest omfattande öppnande av tryckdugliga material för fritt bruk. Bilderna hittade genast sin publik. Användningen av Museiverkets bildsamlingar har redan under det första halvåret anmärkningsvärt ökat. Öppnandet av samlingarna är en beaktansvärd kultur- och museigärning också enligt en internationell måttstock. Det stöder tillgängligheten till samt ett öppet och brett användande av kulturarvet, då alla de som är intresserade kan bekanta sig med bilderna och på sitt eget sätt dra nytta av dem”, beskrev juryn.

Haltia Shop är Årets museibutik

Detta år belönades för första gången Årets museibutik. Ur gruppen på fyra finalister valdes till vinnare Haltia Shop. För valet svarade en jury som utnämns enkom för tävlingen och årligen växlar, till vilken förutom representanter för museibranschen också hör aktörer inom affärsbranschen.

Motiveringarna till valet var bland annat ökningen av försäljningen, den fungerande nätbutiken och det för målet passande framställandet av produkterna.

”Haltia Shops eleganta inredning och sätt att ställa fram produkterna fortsätter på museets tema och butiken får till stånd en wau-upplevelse. Till sitt produkturval är Haltia Shop framtidens upplevelsemässiga museibutik. Den hållbara utvecklingen beaktas i butikens verksamhet och lösningar som hänför sig till den söker man fram genom att blicka framåt. Med hjälp av nätbutiken har butiken utvidgat sin kundkrets till hela Finland och nått goda försäljningssiffror trots koronasituationen.

Haltia Shops förnyade belägenhet, öppnandet av nätbutiken samt den avgiftsbelagda marknadsföringen berättar om ett fungerande samarbete inom museet samt om museets vilja att öka butikens försäljning”, motiverade juryn sitt val.

Museikortets specialpris tilldelades Hotell- och restaurangmuseet

Motiveringen för Museikortets specialpris var beaktandet av Museikortägarna under undantagsperioden som koronan förorsakade, museets proaktiva grepp samt vilja att samarbeta med Museikortteamet. Priset är ett uppmärksammande från Museikortteamets sida av ett särskilt gott Museikortarbete.

Tilläggsinformation

ICOM Finska kommittén, Anne Laiti
Ordförande för Årets museum -juryn
Tel: 050 347 8279
Anne.laiti@serlachius.fi

Finlands museiförbund, Eeva-Liisa Taivassalo
Sekreterare för Årets museum -juryn
Tel: 0444 300 703
Eeva-liisa.taivassalo@museoliitto.fi

Priset för Årets museibutik, Emilia Merisalo
Tel: 044 430 0715
emilia.merisalo@museoliitto.fi

 

Museikortets specialpris, Elina Makkonen
Tel: 0444 300 707
Elina.makkonen@museot.fi

 

……

 

Bilaga: Motiveringar till valet av vinnarna

ÅRETS MUSEUM 2021: Finlands lantbruksmuseum Sarka, Loimaa

Finlands lantbruksmuseum Sarka är känt för sitt omfattande samlingsprojekt som berör forna tiders lantbruksarbetsredskap. Slutresultatet av projektet är en tydlig utställning och moderna förvaringsutrymmen som lyfter fram värdet hos föremålen.

Förutom ett ambitiöst samlingsarbete förmedlar museet en iver i att jobba tillsammans. Personalen som till sin storlek är relativt liten vägleder och uppmuntrar andra museer samt producerar högklassiga evenemang och utställningar. Under de senaste åren har museets verksamhet utvidgats till att täcka också lantbrukets ”slutprodukt” det vill säga maten, vilket passar bra in i museets profil. Museet tar aktivt tag i aktuella fenomen: i utställningarna har man gått på djupet bland annat med klimatförändringen. Museet delar också årligen ut priset Kulttuurikuokka till personer eller organisationer som på ett positivt sätt fört fram lantbruket.

Sarka är i regional och riksomfattande skala en viktig aktör som för människor samman. Inte ens museets lite krävande belägenhet är ett hinder för museets insiktsfulla pedagogiska verksamhet, för museets virtuella guidningar når hela Finland.

Sarka är ett museum som är större än sin storlek. Arbetsuppgiftsfältet det har i egenskap av riksomfattande ansvarsmuseum för lantbruket är brett, men museet klarar utmaningen på ett utmärkt och innovativt sätt.

ÅRETS KOMMUNIKATIONSGÄRNING 2021: Marknadsföringen av HAMs och Helsingfors stadsmuseums utställning Sinnesstämning – Helsingfors 1939-1945

Marknadsföringen av HAMs och Helsingfors stadsmuseums första gemensamma utställning fungerar som ett utomordentligt exempel på en lyckad utställningskommunikation som landar utanför museets väggar. Marknadsföringen av utställningen Sinnesstämning – Helsingfors 1939-1945 lyckades också nå en publik som i princip inte är intresserad av museer. Kampanjen väckte publiken till att ställa sig frågan: Vad händer här?

Förutom de traditionella marknadsföringskanalerna hörde till kampanjen jippon i vilka museerna på ett överraskande och innovativt sätt lade beslag på stadsbilden. Till exempel gömmandet av statyn Tre smeder i en låda för att fotografera evakueringen av konstverken väckte helsingforsarna till att fundera på krigstidens innebörder. Under marknadsföringskampanjen blev museerna en del av stadsbilden.

Museerna reagerade också snabbt på den aktuella koronasituationen. När utställningarna stängdes koncentrerade sig museerna på att på nätet spara koronatidens sinnesstämningar. Skriftliga sinnesstämningsrapporter lades till i Helsingfors stadsmuseums samlingar. Utställningens teman fördes dessutom också fram i en högklassig podcast-serie som undersökte koronatidens och krigstidens sinnesstämningar.

ÅRETS SPECIALPRIS 2021: Öppnandet av Museiverkets högresolutionsbilder för fri användning

Museiverket öppnade i december 2020 över 200 000 bilder ur bildsamlingarna och bilder av samlingsföremål med hög resolution med en öppen CC BY-licens. Det handlar om Finlands mest omfattande öppnande av tryckdugliga material för fritt bruk.

Bilderna hittade genast sin publik. Användningen av Museiverkets bildsamlingar har redan under det första halvåret märkbart ökat. Museiverkets bilder som finns fritt tillhanda används och delas flitigt i flera sociala medier och i olika slags diskussionsgrupper. Dessutom har pressen gjort rikligt med bildberättelser i vilka man behandlar det egna närområdets historia.

Öppnandet av samlingarna är en beaktansvärd kultur- och museigärning också enligt en internationell måttstock. Det stöder tillgängligheten till samt ett öppet och brett användande av kulturarvet, då alla de som är intresserade av bilderna kan bekanta sig med dem och på sitt eget sätt dra nytta av dem. Också för forskningen för förnyandet med sig betydande fördelar samt möjliggör samtidigt en ännu bredare inkluderande verksamhet än tidigare. Öppnandet av bilderna för in nya användare också på Finna-tjänsten, något som är till fördel för hela kulturarvsbranschen.

ÅRETS MUSEIBUTIK 2021: Haltia Shop, Esbo

Haltia Shops eleganta inredning och sätt att ställa fram produkterna fortsätter på museets tema och butiken får till stånd en wau-upplevelse. Till sitt produkturval är Haltia Shop framtidens upplevelsemässiga museibutik. De immateriella tjänster som produceras i samarbete med lokala företagare erbjuder ett brett urval av unika naturupplevelser. Den hållbara utvecklingen beaktas i butikens verksamhet och lösningar relaterade till den söker man fram genom att blicka framåt.

I 2018 års förnyelse flyttades butiken till en central plats till vilken museibesökaren lätt hittar. Med hjälp av nätbutiken har butiken utvidgat sin kundkrets till hela Finland och nått goda försäljningssiffror trots koronasituationen. I museets årsklocka är butiken en viktig del, vilket regelbundet observeras i naturcentrets nätkommunikation. Försäljningen av favoritprodukterna har ökat genom en avgiftsbelagd marknadsföring i de sociala medierna.

Haltia Shops förnyade belägenhet, öppnandet av nätbutiken samt den avgiftsbelagda marknadsföringen berättar om ett fungerande samarbete inom museet samt om museets vilja att öka butikens försäljning.

MUSEIKORTETS SPECIALPRIS: Hotell- och restaurangmuseet, Helsingfors

Motiveringen för Museikortets specialpris år 2021 var beaktandet av Museikortägarna under undantagsperioden som berodde på koronan, museets proaktiva grepp samt vilja att samarbeta med Museikortteamet.

Under koronatiden erbjöd Hotell- och restaurangmuseet Museikortets ägare en möjlighet att delta i avgiftsbelagda distansguidningar. Samtidigt fick museet besökarinkomster även om utställningsutrymmena var stängda på grund av koronasituationen. Tack vare museets aktiva uppehållande av kontakten utvecklades konceptet med virtuella Museikortklubbar. Genom dem kunde också andra museer få en möjlighet att få besökarinkomster.

Museikortklubbarna erbjöd museerna en efterlängtad inkomstkälla och gav Museikortets ägare en möjlighet att dra nytta av sitt ikraftvarande Museikort för att ta del av meningsfulla och skickligt förverkligade innehåll.

Suomen museoliitto 27.5.2021