Pellavaliina – Tampellan damasti (Linneduk – Tampellas damast) 1859–1977 är Årets museipublikation

Museicentret Vapriikkis och förlaget Maahenkis verk Pellavaliina – Tampellan damasti 1859–1977 har valts till Årets museipublikation.

Museiprisjuryn berömmer bokens mångsidighet. Den är en indikation på ett fungerande samarbete mellan museet och forskarna. Boken Pellavaliina har skapats vid Tammerfors museers samlingar som ett samarbete mellan Vapriikkis personal samt damastsamlaren och -forskaren Irja Satri och universitetslektorn i hantverkskunskap Päivi Fernström. Verket är en indikation på ett fungerande samarbete mellan forskarna och museiarbetarna och på att samlingen har kunnat göras tillgänglig.

Tampellas damastproduktion började år 1859 och avslutades 1977. Tampellas textilier som planerats av kända namn hör till Finlands kulturhistoria.

”Pellavaliina är en vacker publikation vars magnifika pärm lockar en till att ta sig an verket. Boken ger en heltäckande bild av linnedamastens historia, Finlands enda linnefabriks historia, dukarnas mönstermotiv, bruket och skötseln av dem. Den rikliga och högklassiga illustrationen stöder finstämt innehållet”, beskriver museiprisjuryn saken i sin prismotivering.

Boken Pellavaliina – Tampellan damasti 1859–1977 har utgivits av Maahenki och utkom år 2018.

Årets museipublikation belönades på kvällsfesten som ordnades i samband med de Riksomfattande museidagarna 1.9.2020. Årets museum -priset delades inte ut detta år på grund av coronasituationen. De tre museerna Apoteksmuseet & gården Qwensel, Helinä Rautavaaras museum och Finlands lantbruksmuseum Sarka som kommit med i finalen för Årets museum 2020 fortsätter direkt till finalen för Årets museum-tävlingen 2021.

Till museiprisjuryn hör ICOMs representant Anne Laiti (juryns ordförande), Uleåborgs stads kulturchef Samu Forsblom, Yle-redaktören Toivo Haimi, ICOMs representant Elina Makkonen, Undervisnings- och kulturministeriets kulturråd Mirva Mattila, Finlands museiförbunds kommunikationschef Tuuli Rajavuori samt Tavastehus stadsmuseums museichef Tuulia Tuomi. Som juryns sekreterare verkar Museiförbundets projektplanerare Eeva-Liisa Taivassalo.

Tilläggsinformation

Museiprisjuryns ordförande

Anne Laiti
Tel. 050 347 8279
anne.laiti(a)serlachius.fi 

Museiprisjuryns sekreterare
Eeva-Liisa Taivassalo

Tel. 0444 300 703
eeva-liisa.taivassalo(a)museoliitto.fi  

Suomen museoliitto 1.9.2020