Satakunda museum blir Årets museum 2019

Kuva: Mika Haavisto

Museiprisen för år 2019 delades ut idag 16.5 på Museiprisgalan i Tammerfors. Satakunda museum vann titeln Årets museum 2019. Amos Rex fick årets specialpris. Priset för Årets museikommunikationsgärning beviljades för kommunikationen i Postmuseets utställning Pienlehtiä ja punkpostia (Småtidningar och punkpost). Konstmuseet Ateneum och Finlands hantverksmuseum vann Museikortets specialpris.

 Vandringspriset Årets museum, skulpturen Esko som Pekka Kauhanen har planerat, beviljas ett museum som på sitt eget verksamhetsområde på ett betydande sätt har befrämjat museibranschens samhälleliga synlighet och genomslagskraft, och vars verksamhet inom museibranschen har fört fram nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar. 

”Den långsiktiga och högklassiga regionala verksamheten förtjänar ett erkännande. Satakunda museum behärskar museiverksamhetens och sakkunnighetens olika dimensioner och är en synlig aktör i utvecklandet av dem. Museet är en betydande samhällelig påverkare och har en betydelse som klart överträffar dess storlek. Museet gör ett kompromisslöst och professionellt arbete för de gemensamma målen. Uppskattning gentemot det egna museet utstrålas av såväl anställda som andra björneborgare, samt av hela Satakunda landskap”, summerade prisnämnden valet.

Amos Rex får Specialpriset

Av Årets museum -finalisterna belönade nämnden Amos Rex i Helsingfors med Specialpriset. Specialpriset är ett erkännande som nämnden om den så vill kan bevilja för en betydande gärning inom museibranschen eller för ett långvarigt påverkningsarbete för att utveckla museibranschen. 

”Öppnandet av Amos Rex var en av de synligaste nyheterna inom museibranschen år 2018. Det nya museiutrymmet som håller en internationell nivå förde till centrum av Helsingfors ett lekfullt, föränderligt, förenande element som förändrar stadsbilden positivt och som intresserar turister såväl som stadsbor. Öppningsutställningen går till historien genom sitt besökarantal, sina köer och mediauppmärksamheten den fick såväl i hemlandet som internationellt. Museet växte till ett fenomen som på ett betydande sätt gjorde att uppmärksamheten riktades mot hela museiområdet”, beskrev nämnden. 

Sju museer ansökte om Årets museum -pris, av dem valdes tre till finalen. Förutom de två som belönades förtjänande Lönnströms konstmuseum i Raumo en finalistplats för sitt djärva och unika koncept vägglöst museum. Prisnämnden besökte finalistmuseerna, träffade deras personal och intressegrupper samt gjorde bakgrundsutredningar som stöd för sina beslut. 

Årets kommunikationsgärning ett erkännande för kommunikationen i Postmuseets utställning Pienlehtiä ja punkpostia

”Punken är en livsstil, liksom också museerna. Postmuseet tog tag i ett intressant och särskilt aktuellt kulturhistoriskt fenomen och drog genom utställningens innehåll nytta av nya sätt att kommunicera om en museiutställning. Man satte sig på djupet och med iver in i kommunikationen, och gjorde det på ett långsiktigt, systematiskt och heltäckande sätt. Postmuseet nådde på ett vidsträckt sätt sin målgrupp och nya slag av publik samt uppnådde en anmärkningsvärd synlighet i medierna. De mångsidiga intressegruppnätverken engagerades i kommunikationen på ett fint sätt”, beskrev nämnden.

Museikortets specialpris delades ut till Ateneum och Finlands hantverksmuseum

Konstmuseet Ateneum i Helsingfors och Finlands hantverksmuseum i Jyväskylä vann Museikortets specialpris som delades ut för första gången. Museikortet delade ut priset till de två museer som fått flest publikröster. 

Museikortet valde till publikomröstningen de 15 museer som år 2018 bäst hade inspirerat sina besökare till att bli museernas stamkunder, det vill säga de som sålt flest Museikort i förhållande till sitt besökarantal. Publiken uppmanandes att rösta på det museum som hade skapat de bästa museibesöken för sina besökare. 6 400 personer röstade i tävlingen. Bland de fem som fått flest röster fanns också: Hyvinge konstmuseum, Den finländska bokens museum Pukstaavi i Sastamala och Vanha Raatihuone i Raumo. 

Tilläggsuppgifter 

ICOM Finska kommittén, Maija Ekosaari

tel. 040 7612768, ekosaari@iki.fi

Finlands museiförbund, Nelli Korpi 

tel. 044 4300 704, nelli.korpi@museoliitto.fi

Museikortet, Seppo Honkanen 

tel. 040 833 9059, seppo.honkanen@museoliitto.fi

Det internationella museirådet ICOM:s Finska nationella kommitté och Finlands museiförbund delar ut museipriserna. Prisnämndens medlemmar är ICOMS:s Maija Ekosaari, Museiverkets utvecklingsdirektör Pirjo Hamari, Museiförbundets kommunikationschef Nelli Korpi, Raumos kulturchef Risto Kupari, Teemu Laaksonen, kulturredaktör på Yle, Johanna Selkee, specialsakkunnig inom kommunförbundet och Pauli Sivonen, direktör för Serlachius -museerna. Nämndens sekreterare är Eeva-Liisa Taivassalo från Museiförbundet. I nämnden för Årets kommunikationsgärning fanns ICOM:s Laura Kauppinen och Antti Kauppinen istället för Maija Ekosaari och Pauli Sivonen.

Bilaga: Museiprisnämndens motiveringar till valet av vinnarna: 

ÅRETS MUSEUM 2019: Satakunda Museum 

Den långsiktiga och högklassiga regionala verksamheten förtjänar ett erkännande. Satakunda museum behärskar museiverksamhetens och sakkunnighetens olika dimensioner och är en synlig aktör i utvecklandet av dem. Museet är en betydande samhällelig påverkare och har en betydelse som klart överträffar dess storlek. Museet gör ett kompromisslöst och professionellt arbete för de gemensamma målen. Uppskattning gentemot det egna museet utstrålas av såväl anställda som andra björneborgare, samt av hela Satakunda landskap.

Det kulturhistoriska museets huvudutställning har förra året förnyats och i den har uppmärksammats det besökarvänliga sättet att beskriva och berätta om det förflutna. Själva byggnaden är en helt enkelt rörande konsekvent och väl bevarad relik från 1970-talet. Byggnadskulturhuset Toivo som hör till museet representerar ett unikt arbete i syfte att värna om byggnadstraditionen och en rådgivningsverksamhet som hänför sig till traditionsbyggande samt restaurering. Också museets vänskapsverksamhet är stor och beskriver museets nätverkande och fasta band till sitt samfund.

Museet utför utan att göra väsen av sig ett högklassigt arbete för att värna om kulturarvet. Detta utvecklande grepp syns också i framtidsplanerna – samlingscentret Arkki skulle som förverkligat vara ett nytt kulturcentrum i det björneborgska stadslandskapet.

ÅRETS SPECIALPRIS 2019: Amos Rex 

Amos Rex öppnande var en av de synligaste nyheterna inom museibranschen år 2018. Den garvade aktören på nutidskonstfältet gjorde en modig ny innehållsmässig linjedragning i riktning mot digitalkonsten och positionerade sig på nytt på huvudstadsregionens konstmuseifält.

Det nya museiutrymmet som håller en internationell nivå förde till centrum av Helsingfors ett lekfullt, föränderligt, förenande element som förändrar stadsbilden positivt och som intresserar turister såväl som stadsbor. Det arkitektoniskt lyckade utrymmet respekterar Glaspalatsets historia, men tar torgområdets stadsutrymme i besittning på ett modernt funktionellt, kreativt och överraskande sätt.

Öppningsutställningen går till historien genom sitt besökarantal, sina köer och den uppmärksamhet den fick i media såväl i hemlandet som utomlands. Museet trängde effektivt in i den nationella offentligheten och växte till ett fenomen som riktade en betydande uppmärksamhet mot hela museibranschen genom att speciellt locka till sig nya former av publik som unga och barnfamiljer. Museerna steg fram i diskussionerna även i kretsar där man inte har brukat tala om museer.

ÅRETS KOMMUNIKATIONSGÄRNING 2019: kommunikationen i Postmuseets utställning Pienlehtiä ja punkpostia (Småtidningar och punkpost)

Punken är en livsstil liksom museerna. Kommunikationen i Postmuseets utställning Pienlehtiä ja punkpostia som var öppen från november 2017 till november 2018 lyckades mycket väl. Museet tog tag i ett intressant och särskilt aktuellt kulturhistoriskt fenomen och drog via utställningens innehåll nytta av nya sätt att kommunicera om en museiutställning. Man satte sig på djupet och med iver in i kommunikationen, och gjorde det på ett långsiktigt, systematiskt och heltäckande sätt. Kommunikationen stod på många fötter: tecknade serier, blogg och evenemang, utan att man parallellt med de sociala mediekanalerna som har blivit normen glömde bort de traditionella sätten att informera.

Postmuseet nådde på ett vidsträckt sätt sin målgrupp och nya slag av publik samt uppnådde en anmärkningsvärd synlighet i medierna. De mångsidiga intressegruppnätverken och publikerna engagerades i kommunikationen på ett fint sätt. Syftet med kommunikationen är inte endast att mata in information, utan man uppmuntrar till en kritisk tolkning av informationen – i detta lyckades Postmuseet utmärkt. Priset för Årets kommunikationsgärning 2019 delas ut till den kvalitetsmässigt ytterst väl förverkligade utställningskommunikationshelheten.

Suomen museoliitto 16.5.2019