Kreativitet och klimatärenden på Museidagarna i Tammerfors som börjar i morgon

350 professionella och påverkare inom museibranschen samlas för de Riksomfattande museidagarna i Tammerfors från onsdag till fredag. Museidagarnas tema är Klimat & förändring – Angeläget om den föränderliga museivärlden mitt i klimatförändringen och arbetslivets brytningsskede. 

I Museidagarnas program finns aktuella anföranden, diskussioner, Finlands museiförbunds 96:e årsmöte, utflykter och kvällstillställningar. Museidagarna kulminerar i Museiprisgalan torsdagen den 16.5 där Årets museum 2019 belönas och andra museipriser delas ut. 

Det talas om klimatförändringen i hela samhället 

I verksamhetsmiljöanalysen som Finlands museiförbund förra året lät göra konstateras att förändringarna som sker i naturmiljön har en växande inverkan på museernas verksamhet. Av museerna förväntas att de både ska fungera som en bromsare av klimatförändringen och att de ska förbereda sig för de följder som klimatförändringen förorsakar. 

– Just nu är de politiska beslutsfattarna och museerna i samma situation. Förändringen har tagits in och nu bör man analysera vad det föränderliga klimatet betyder för museernas verksamhet och vad det finns att göra så att man också i denna miljö kan ta vara på möjligheterna och avstyra hoten, säger Museiförbundets generalsekreterare Kimmo Levä.

Museiförbundet vill uppmuntra museerna att lindra koldioxidfotspåret, minska på fastighets- och driftsutgifter samt förhindra påverkan som riktar sig mot samlingarna. 

– Dessutom uppmuntrar vi museerna att dra nytta av sina möjligheter när det gäller producerandet av, delandet av och diskussionen om information som hänför sig till klimatförändringen, i såväl utställningarna och forskningen som kommunikationen. 

Den föränderliga museivärlden kräver kreativitet 

Det andra bärande temat under Museidagarna är den kreativitet och innovativitet som krävs av arbetslivets förändring. 

– Museerna bör ständigt vara beredda på att utvecklas och förändras så att de kan erbjuda samhället det som samhället vill ha av dem, funderar Museiförbundets utbildnings- och utvecklingschef Leena Tokila.

I programmet för Museidagarna finns såväl forskningsresultat som hänför sig till arbetslivet som rikligt med programnummer från andra kulturområden som väcker upp innovativiteten och kreativiteten. 

– Musik, litteratur och teater är till sin utgångspunkt kreativa områden vars aktörer är känsliga när det gäller att observera samhälleliga förändringar och behov. Med dessa programnummer vill vi väcka en till att tänka utanför boxen, nappa tag i idéer från grannens verksamhetsområde och söka sig till kreativa samarbetslösningar. 

Förutom huvudtemana stiger i programhelheten fram mångsidigheten i museiarbetet: internationalitet, samlingssamarbete och -förvaltning, forskning, museipedagogik, kundförståelse, museibutik, kulturmiljö, konservering samt frivilligarbete. 

– Museidagarnas breda programutbud speglar museiarbetets mångsidighet. Förändringen berör alla professionella grupper inom museerna så brokigheten av synvinklar i årets största museievenemang är viktig, summerar Tokila. 

Pressmeddelanden som publiceras under Museidagarna

To 16.5 klockan 16, Finlands museiförbunds nya styrelse och ordförande

To 16.5 klockan 20, Finlands museiförbunds förtjänstmedaljer 

To 16.5 klockan 22, Årets museum och andra museipris 2019 

 

Tilläggsinformation

Program

Utbildnings- och utvecklingschef Leena Tokila 

040 534 6232

Leena.tokila@museoliitto.fi

Mediernas intervjuförfrågningar och ackreditering för Museidagarna 

Redaktörschef Nelli Korpi

044 4300 704

nelli.korpi@museoliitto.fi 

Suomen museoliitto 14.5.2019