Nästa vecka samlas professionella och påverkare inom museibranschen i Tammerfors för att tala om klimatförändringen

De traditionella Riksomfattande museidagarna organiseras nästa vecka 15–17.5 i Tammerfors. Temat för evenemangdagarna som samlar upp närmare 340 professionella och påverkare inom museibranschen är Klimat & Förändring – Angeläget om den föränderliga museivärlden mitt i klimatförändringen och arbetslivets brytningsskede. 

I programmet finns aktuella anföranden, diskussionstillfällen, Finlands museiförbunds 96:e årsmöte, utflykter och kvällstillställningar. Museidagarna kulminerar i Museiprisgalan torsdagen den 16.5. Finalisterna för Årets museum 2019 är Amos Rex i Helsingfors, Lönnströms konstmuseum i Raumo och Satakunda museum i Björneborg. Dessutom delas priset för Årets kommunikationsgärning inom museibranschen samt Museikortets publikpris ut. 

Museerna har en betydande roll i diskussionen om klimatförändringen

På torsdagsförmiddagen på Museidagarna sätter vi oss in i museernas roll i diskussionen om klimatförändringen. Den internationella keynote-talaren Henry McGhie (GB) som har arbetat vid Manchesters universitets universitetsmuseum och nuförtiden verkar som konsult för museernas hållbara utveckling har forskat i museernas möjligheter att svara mot dagens miljöutmaningar och att främja en hållbar utveckling. McGhie summerar sitt anförande på Museidagarna och sin egen syn på ämnet: 

– År 2015 publicerade FN målsättningarna för en hållbar utveckling och man undertecknade Parisavtalet för stoppandet av klimatförändringen. Vad innebär detta för museernas del? Mycket, för att nå målsättningarna för en hållbar utveckling behövs museerna, och museerna behöver också en hållbar utveckling. Jag anser att det viktigaste är att koncentrera sig på hur museerna kan hjälpa samhället att snabbare utvecklas till en värld där människan och naturen blomstrar tillsammans. 

I klimatförändringshelheten erbjuder forskaren Ville Lähde ett digert paket av framforskad information om miljöfrågor och museerna presenterar sin verksamhet för förebyggandet av klimatförändringen. 

Juha Hurme, Seela Sella och Esko Roine inspirerar på öppningsdagen 

På Museidagarnas öppningsdag koncentrerar vi oss på museibranschens förändring och söker också efter inspiration från andra kulturområden. I öppningsprogramnumret läser de garvade skådespelarna Seela Sella och Esko Roine upp betydelsefulla brev. Den prisbelönta författaren och teaterregissören Juha Hurme granskar tiden ur fysikens, evolutionens, mänsklighetens och individens synvinkel. Arbetslivets förändringar behandlas av docenten i arbetslivsforskning Satu Ojala från Tammerfors universitet.

Museidagarna ordnas i Tammerforshuset där program erbjuds för medierna på onsdagen 15.5 klockan 12.30–16 och på torsdagen 16.5 klockan 9.15–12. Medierna kan komma för att höra på sakkunnigas anföranden och intervjua sakkunniga och påverkare inom museibranschen. 

Om medias deltagande på Museidagarna och om intervjuer med sakkunniga överenskommes senast måndagen 13.5.2019.

 

Onsdagen 15.5 klockan 12.30-16

12.30 Museidagarna börjar: Seela Sella och Esko Roine läser betydelsefulla brev.

12.55 Välkommen till Tammerfors! Museichef Kimmo Antila,Postmuseet 

13.00 Keynote 1: Den prisbelönta teaterregissören och författaren Juha Hurmegranskar tiden ur fysikens, evolutionens, mänsklighetens och individens synvinkel under rubriken Ajan luonne(Tidens natur).

13.40 Kommentar, museichef Johanna Lehto-Vahtera, Aboa Vetus & Ars Nova

14.45 Museopolitiikkaa 2019(Museipolitik 2019); generalsekreterare Kimmo Levä,Finlands museiförbund 

15.00 Keynote 2: Työn murroksia: jotakin vanhaa, jotakin uutta(Arbetets brytningsskeden: någonting gammalt, någonting nytt), SVD Satu Ojala, Tammerfors universitet 

15.45 Kommentar, museichef Kalle Kallio, Arbetarmuseet Werstas

 

Torsdag 16.5 klockan 9.15–12

9.15 Ilmastonmuutoksen hillinnän aika on nyt!(Tiden för begränsandet av klimatförändringen är nu!)FD Ville Lähde, forskningsenheten BIOS 

9.45 Museums as key sites for promoting environmental education, awareness, action, research and partnerships, (Museerna i nyckelposition för att främja miljöutbildning, medvetenhet, handling, forskning och kompanjonskap), Henry McGhie, Curating Tomorrow

11.00 Käytännön tekoja ilmastoahdistuksen poistamiseen – suomalaisten museoiden projekteja. (Praktiska handlingar för att avlägsna klimatångesten – finländska museers projekt.)Avhandlingsforskaren Mari Viita-ahofunderar på museernas verksamhet och kunskap ur en samhällelig synvinkel. 

Projektkoordinator Rania Taina från Helinä Rautavaaras museum förevisar ett klimatflyktspel. 

Teamansvariga Jari Harjufrån Helsingfors stadsmuseum presenterar en utställning som förverkligas tillsammans med miljöorganisationen Dodo. 

 

Tilläggsinformation

Program

Utbildnings- och utvecklingschef Leena Tokila 

040 534 6232

Leena.tokila@museoliitto.fi

Mediernas intervjuförfrågningar och ackreditering för Museidagarna 

Redaktörschef Nelli Korpi

044 4300 704

nelli.korpi@museoliitto.fi 

Suomen museoliitto 6.5.2019