Klimatförändringen väcker diskussion på museidagarna i Tammerfors

På de riksomfattande museidagarna i Tammerfors 15-17.5.2019 förs museernas roll i förebyggandet av klimatförändringens påverkan till diskussion. Medierna är välkomma att komma för att lyssna på föreläsningar, intervjua sakkunniga och sätta sig in i det aktuella ämnet ur museisynvinkel. 

Museidagarnas internationella keynote-talare Henry McGhie (UK) är en aktiv aktör som öppnare av klimatförändringsdiskussionerna på museiområdet. McGhie som har jobbat på universitetsmuseet vid Manchesters universitet har forskat i museernas möjligheter att svara på dagens miljöutmaningar och främja en hållbar utveckling. Han var med om att organisera det första miljösymposiet för museerna i Storbritannien och är med i det Internationella museirådet ICOMs Arbetsgrupp för hållbar utveckling. Henry McGhie säger att museerna i många avseenden är i en nyckelposition när det gäller miljöfrågor: 

– Museerna har många möjligheter att stöda en hållbar utveckling och att främja förverkligandet av målen för Paris klimatavtal. Just därför bör alla museer och museernas anställda observera miljösynvinkeln i sitt arbete. Man litar på museerna och museernas arbete uppskattas, och genom att till publikens kännedom föra fram miljösynvinklarna och den information som forskats fram kan museerna uppmuntra också andra att verka för miljöns bästa. 

Forskare Ville Lähde erbjuder ett digert paket av framforskad information om miljöfrågor. Vad talar man om när man hänvisar till klimatförändringen, miljöfrågorna eller en klok användning av jordens resurser? 

Museidagarnas klimathelhet kompletteras av forskare Mari Viita-aho som skriver en doktorsavhandling om museernas verksamhet ur en samhällelig synvinkel. Dessutom presenterar flera museer sin verksamhet för att motverka klimatförändringen. 

Juha Hurme och Satu Ojala talar om arbetslivets brytningsskede

På Museidagarna talar man också om det föränderliga museiarbetet och om arbetslivets brytningsskede. Den prisbelönta författaren och teaterregissören Juha Hurme granskar tiden ur fysikens, evolutionens och människosläktets samt den mänskliga individens synvinkel. Om arbetslivets brytningsskede talar docenten i arbetslivsforskning vid Tammerfors universitet Satu Ojala. 

Till Museidagarnas program hör dessutom Museiprisgalan, Finlands museiförbunds årsmöte samt diskussioner, workshopar och utflykter till närliggande museimål. 

De riksomfattande museidagarna hålls i Tammerfors 15-17.5.2019 under temat: Klimat & förändring – Angeläget om den föränderliga museivärlden mitt i klimatförändringen och arbetslivets brytningsskede. Finlands museiförbund organiserar Museidagarna i samarbete med Tammerfors stad, Museicentret Vapriikki, Postmuseet, Tammerfors konstmuseum, Muminmuseet och Arbetarmuseet Werstas. 

Media är välkomna för att lyssna på föreläsningar, intervjua sakkunniga och sätta sig in i museiarbetet ur en synvinkel som avviker från den vanliga. Klimatförändringshelheten är torsdagen 16.5 klockan 9–12 i Tammerforshuset. Om mediernas deltagande på Museidagarna och om intervjuerna med sakkunniga överenskommes på förhand. 

Tilläggsinformation

Program

Utbildnings- och utvecklingschef Leena Tokila 

040 534 6232

Leena.tokila@museoliitto.fi

Mediernas intervjuförfrågningar och ackreditering för Museidagarna 

Kommunikationschef Nelli Korpi

044 4300 704

nelli.korpi@museoliitto.fi 

Suomen museoliitto 2.4.2019