Priserna för museibranschen 2019 kan nu sökas

Ella Tommila / Emma.

Finlands museiförbund och ICOM Finska nationella kommittén delar årligen ut två priser i museibranschen: Priset Årets museum, och priserna Årets museipublikation och Årets kommunikationsgärning inom museibranschen, som delas ut turvis vartannat år. 

Dessutom kan prisnämnden efter eget övervägande utdela Årets specialpris. De årliga priserna beviljas på ansökan. Om Årets specialpris fattar prisnämnden självständigt beslut.

Priset Årets museum delas ut till ett museum som på sitt verksamhetsområde på ett betydande sätt främjat museibranschens eller museiverksamhetens synlighet och inflytande i samhället. Museets verksamhet presenterar nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar i museibranschen. 

År 2019 utdelas priset Årets kommunikationsgärning till en lyckad kommunikationsgärning som fått positiv synlighet. Årets kommunikationsgärning är antingen en enskild evenemang eller kontinuerligt kommunikationsverksamhet.Med priset för årets kommunikationsgärning kan man också belöna en aktör utanför museibranschen. Obs. Publikationer beaktas inte i priset för kommunikationsgärning.

Prisnämndens medlemmar är Maija Ekosaari (ordförande), Pirjo Hamari, Nelli Korpi, Risto Kupari, Teemu Laaksonen, Johanna Selkee och Pauli Sivonen. Som nämndens sekreterare fungerar Eeva-Liisa Taivassalo.

Priset Årets museum 2019 beviljas på museets egen ansökan eller på förslag av någon annan aktör. I ansökningen eller förslaget, som formuleras fritt, bör beskrivas och motiveras på vilket sätt och varför museet lyckats särskilt bra under det senaste året med att uppfylla något eller några av priskriterierna.

Vänligen skicka in ansökningar och förslag till tävlingen senast den 31 december 2018 till Finlands museiförbund på adressen Annegatan 16 B 50, 00120 Helsingfors eller per e-post på adressen eeva liisa.taivassalo(a)museoliitto.fi. Ett museum kan ansöka om båda priserna. 

Notera, att priserna delas ut på Museidagarna 15.-17.5.2019, som ordnas i Tammerfors.

Ytterligare information: Eeva-Liisa Taivassalo (tfn 0444 300 703, fornamn.efternamn(a)museoliitto.fi)

Museiprisernas kriterier.

Suomen museoliitto 24.10.2018