Museiförbundets förtjänstmedaljer delades ut på Museiprisgalan i Vasa

Finlands Museiförbunds styrelse har delat ut förtjänstmedaljer för arbete som har gjorts till förmån för museiarbetet och för meriter uppnådda inom museiområdet, till före detta museichef Leena Hiltula, konstsamlaren Lars Swanljung samt professor emeritus Nils Erik Villstrand. 

Medaljerna överlämnades på Museiprisgalan i Vasa den 24.5.2018, organiserad i samband med de Riksomfattande museidagarna. Finlands Museiförbunds 50-årsjubileumsmedalj har designats av Kauko Räsänen.

Museichef Leena Hiltula

Under sin karriär har arkeologen och statsvetaren Leena Hiltula varit med om att skapa en mängd nya utställningar och utställnings- och museicentra i Finland. Hiltula var med om att grunda bland annat Kierikkikeskus som hör till Uleåborgs musei- och vetenskapscenter samt det samiska museet SIIDAS första basutställning. Hon gjorde en lång karriär på Finlands Jaktmuseum, och arbetade också på Esbo stadsmuseum samt Idrottsmuseet.

Hiltula som bor i Riihimäki pensionerades i november 2017 från tjänsten som museichef vid Vanda stadsmuseum, där hon hade varit verksam sedan år 2002. Under Hiltulas tid skapades i Vanda stadsmuseum betydande, djärva och berörande utställningar, så som Regnbågsfinland, den första breda historiska utställningen över Finlands sexual- och könsminoriteter, Rock’n Vanda som presenterade den musikaliska subkulturen i Vanda samt Brotten på spårensom var en samarbetsutställning tillsammans med Centralkriminalpolisen. Under Hiltunens ledning utvecklades museets verksamhet målmedvetet. 

Med sin bas i Vanda idkade Hiltula också internationellt samarbete. Hon var museets representant i samarbetsprogrammet mellan städerna Vanda och Windhoek, där man främjade bevarandet av Windhoeks och Namibias kulturarv. 

Konstsamlaren Lars Swanljung

Vasa stads museers konstsamlingar har till en stor del utvecklats tack vare privata samlare. Den Vasafödde tandläkaren Lars Swanljung som bor i Helsingfors är en av de mest betydande av de konstsamlare från Vasa vars livsverk har möjliggjort utvecklandet av Vasa stads museers samlingar. 

Swanljung började konstinförskaffningarna på 1980-talet och fortsatte med dem också under de svåra depressionsåren under 1990-talet. I sina införskaffningar har Swanljung koncentrerat sig på den finländska och nordiska nutidskonsten och på det här sättet stött unga bildkonstnärers arbete.

Till Swanljungs samling hör över 800 verk. År 2014 donerade han sin samling till Kuntsis stiftelse som har deponerat samlingen hos Vasa stad. Under årens lopp har vårt lands konstvänner fått njuta av frukterna av Swanljungs insats på de talrika utställningar till vilka samlingens verk har utlånats. 

Professor emeritus Nils Erik Villstrand

Nils Erik Villstrand, professor emeritus i historia vid Åbo Akademi och numera bosatt i Vasa, är känd som påverkare också inom museibranschen. Han var verksam som Österbottens museums direktör under åren 1996–2000, och hans sätt att närma sig skapandet av utställningar baserade sig på ett mångsidigt utforskande av fenomen. Villstrand visade vägen för utställningar som baserar sig på forskning. Han har också varit medlem i Finlands museiförbunds styrelse två hela perioder åren 1998–2004. Under sin styrelseperiod hörde han till arbetsgruppen inom Museiförbundet som stödde utbildningsplaneringen.

Villstrand är meriterad speciellt som forskare. Han har publicerat ett flertal historieverk, av vilka det färskaste Kulkemattomat polut (Otrampade stigar) (2017)belönades som Årets historiska verk år 2017. År 2015 belönade Åbo Akademi Villstrand med Kristinapriset. År 2009 fick Villstrand för sitt forskningsarbete Stig Ramelpriset. Efter att han pensionerat sig har han fortsatt föreläsa och delat med sig av högklassig framforskad information om den nordiska historien, förutom i universitet också i medborgarinstitut och andra samfund.

Tilläggsuppgifter

Kimmo Levä

Generalsekreterare, Suomen museoliitto

040 166 2816, kimmo.leva(a)museoliitto.fi

Suomen museoliitto 24.5.2018

 

Suomen museoliitto 24.5.2018