MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

Museovisio

Suomen Kulttuurirahasto tukee museoiden näyttelytoiminnan uudistamista Museovisio-hankkeella, jonka tavoitteena on saada lisää kävijöitä museoihin ja parantaa kävijäkokemusta. Kaksivaiheisessa apurahahaussa museoiden on mahdollista saada satojentuhansien eurojen apurahoja uudistamistyöhönsä. 


Miljoonien tuki suomalaisten museoiden uudistumiseen 

(12.12.2019)


Suomen Kulttuurirahaston hallitus on myöntänyt Museovisio-apurahat kymmenelle museolle eri puolille Suomea. Yhteensä museoiden uudistustyöhön ohjattiin kolme miljoonaa euroa 100 000–500 000 euron suuruisina myöntöinä.

Suomen Kulttuurirahaston Museovisio-apuraha tähtää uusien yleisöjen saavuttamiseen yhä kiinnostavampien sisältöjen avulla. Kaksivaiheisen apurahahaun toisen vaiheen apurahat olivat haettavina elokuussa 2019, ja apurahaa voi käyttää vuosien 2020  ̶2023 aikana.

– Museoiden kävijämäärät ovat nousseet huimasti viime vuosina, mutta samaan aikaan museoiden toimintabudjetit ovat usein hyvin rajalliset. Museovisio-apurahalla haluttiin luoda mahdollisuus museoiden sisällölliseen uudistumiseen ja nimenomaan kävijäkokemuksen parantamiseen, kuvailee Kulttuurirahaston erityisasiantuntija Johanna Ruohonen.

– Apurahoituksella haluttiin haastaa museoita uudistamaan toimintaansa yhä kiinnostavammaksi ja elämyksellisemmäksi. Tärkeä osa hanketta on myös museoiden tiedollisen ulottuvuuden kehittäminen, Ruohonen sanoo.

Lue lisää myönnetyistä apurahoista Suomen Kulttuurirahaston verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Johanna Ruohonen, erityisasiantuntija, Taidekoti Kirpilän museonjohtaja, 09 6128 1247, johanna.ruohonen@skr.fi


Museovision toisen hakuklinikan 19.1.2018 työpajoissa keskusteltiin mm. museoiden palvelumuotoilumallista. Kuva: Janne Tielinen. 

Lisätietoja:
Janne Tielinen
Projektisuunnittelija
+358 44 430 0706
janne.tielinen(a)museoliitto.fi