MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Museologia

Museologia on tiede, joka tutkii niitä kulttuurisia prosesseja joiden seurauksena museot ovat syntyneet ja joiden avulla jotain on haluttu tai halutaan säilyttää. Tarkastelukohteena on siis enemmänkin yhteiskunta kuin itse museot.

Omana tieteenalanaan museologiaa ryhdyttiin käsittelemään 1800-luvun lopulla. Saksalainen J. G. T. Grasse perusti vuonna 1877 Dresdenissä aikakauskirjan Zeitschrift für Museologie und Antiquitätenkunden. Ensimmäinen museologian oppituoli perustettiin Brünnin (nyk. Brno) yliopistoon vuonna 1919.

Museologia Suomessa 

Museoliitto ryhtyi vuonna 1973 aktiivisesti vaatimaan museoalaa varten erityistä yliopistollista peruskoulutusta. Korkeakouluneuvoston pyynnöstä  liiton Museologian työryhmä laati vuonna 1982 valmistuneen ehdotuksen museologian perusopinnoista, jonka mukaisesti museologian arvosanaopetus alkoi syksyllä 1983 Jyväskylän yliopistossa ja sittemmin Turussa, Oulussa, Helsingissä ja Tampereella. Jyväskylän yliopistoon perustettu museologian yliassistentin virka muutettiin vuonna 1998 professuuriksi. Nykyisin museologiaa voi opiskella aine-opintoihin asti Jyväskylän lisäksi Helsingissä ja Turussa. Syventävät opinnot voi suorittaa Jyväskylän yliopistossa.


Suomen museoliiton museologiaa käsittelevät julkaisut:

Museologia tänään. Suomen museoliiton julkaisuja 57. ISBN 978-951-9426-34-1, 2007. 342 s.

Museologian perusteet. Suomen museoliiton julkaisuja 49. ISBN 978-951-9426-25-9, 2. painos 3. uudistetusta laitoksesta, Jyväskylä 2007, 292 s.