MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Mikä on museo?

Museot ovat kansakunnan muistiorganisaatioita yhdessä arkistojen ja kirjastojen kanssa. Museoiden tehtävänä on kuvata koko inhimillistä elämää; tallentaa ja hoitaa siitä kertovaa aineistoa kuten esineitä, näytteitä, taideteoksia, rakennuksia, muinaisjäännöksiä ja muistomerkkejä sekä niihin liittyviä tarinoita.

Tallentamisen ja hoitamisen lisäksi museot välittävät tietoa: museot järjestävät näyttelyitä ja opetusta, julkaisevat tutkimuksiaan ja neuvovat omaan alaansa liittyvissä kysymyksissä.

Museoita on erilaisia. Ensimmäiseksi mieleen saattavat tulla sellaiset museomonumentit kuten Ateneum tai Suomen Kansallismuseo, jotka tallentavat ja esittelevät koko kansakunnan yhteistä taidetta ja kulttuurihistoriaa.

On myös museoita, jotka ovat keskittyneet maakunnalliseen tai paikalliseen taiteeseen ja kulttuurihistoriaan sekä henkilöhistoriallisia museoita, jotka tallentavat ja esittelevät yhden merkittäväksi koetun henkilön elämäntyötä. Ulkomuseot ovat puolestaan museoalueita, joissa esimerkiksi kokonaisia vanhoja pihapiirejä on säilytetty jälkipolville. Moni museo erikoistuu tiettyyn ilmiöön tai esineryhmään: tällaisia museoita kutsutaan erikoismuseoiksi. Luonnontieteelliset museot puolestaan tallentavat, tutkivat ja esittelevät ympäröivää luontoa.