För medlemmar
 

Museiveckan

Den nationella museiveckan arrangeras i samband med den internationella museidagen den 18 maj. Under museiveckan bjuder museerna på intressant program och 18.5 är det gratis inträde till många museer.

Syftet med museiveckan är att med mediernas stöd väcka ett större allmänt intresse för museer, att berätta om deras mångsidiga arbetsuppgifter och att informera om det intressanta programutbudet. Museiförbundet presenterar veckans programutbud på adressen www.museoviikko.fi. Museiveckan har anordnats sedan år 1998.

Teman

(programmet har i huvudsak varit finskspråkigt)


År 1998

- Det internationella inslaget i samlingarna (The fight against illicit traffic of cultural property)
- Klenoder i samlingarna
- Spår av liv i museet

År 1999

- Upptäckandets glädje (Pleasures of discovery)

År 2000

- Historiska scener (Museums for Peace and Harmony in Society)
- Träets land

År 2001

- Museet som expert (Museums: building community)

År 2002

- Världen i museet (Museums and Globalisation)

År 2003

- Byggnadsarvet och museivänner (Museums and friends)

År 2004

- Det andliga arvet (Museums and Intangible Heritage)

År 2005

- Museer som brobyggare mellan kulturer (Museums bridging cultures)

År 2006

- Museerna och de unga (Museums and young people)


År 2007

- Museerna och det gemensamma arvet (Museums and Universal Heritage)

År 2008

- Det europeiska i oss (Museums as agents of social change and development)

År 2009

- Museer och kulturturism (Museums and Cultural Tourism)

År 2010

- Museer för social harmoni (Museums for social harmony)

År 2011

- Museer och minne / minnetalko (Museums and Memory)

År 2012

- Uutta - Nytt! (Museums in a Changing World, New Challenges, New Inspirations)

År 2013

- Tillsammans till museet (Museums (memory + creativity) = Social change)

 

Ytterligare information:

Museiveckan (på finska)