VERKKOJULKAISUT
 

Merkitysanalyysimenetelmä

Verkkojulkaisu antaa avaimia merkitysanalyysin käyttöön ja kertoo runsain esimerkein, miten museot voivat parantaa kokoelmiensa käytettävyyttä.

Merkitysanalyysi on museo-objektien ja -kokoelmien museoarvon ja merkitysten määrittelyyn tarkoitettu menetelmä. Yhteisöllisyyttä, tutkimuksellisuutta ja tulkinnallisuutta korostavaa merkitysanalyysia voi kuitenkin soveltaa erilaisten kulttuurin ilmausten tarkasteluun myös museoiden ulkopuolella.

Merkitysten määrittelyn avulla museot voivat entistä paremmin tallentaa, hallinnoida, hoitaa ja hyödyntää kokoelmiaan sekä tuoda esiin niiden sisältämiä koko yhteiskuntaa koskettavia näkökulmia. Menetelmä auttaa museoita kohdentamaan resurssejaan ja tekemään museotyötään dynaamisemmin ja parantaa merkittävästi kokoelmien käytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä.

Merkitysanalyysimenetelmä on Suomen Metsämuseo Luston ja Metropolia Ammattikorkeakoulun konservoinnin koulutusohjelman yhteistyötä. Se pohjautuu vastaaviin kansainvälisiin analyysimenetelmiin, mutta on tehty suomalaisten museoiden tarpeita ja resursseja ajatellen. Merkitysanalyysimenetelmä on rahoitettu Museoviraston innovatiivisena hankkeena 2014.

Häyhä, Heikki, Jantunen, Sari & Paaskoski, Leena: Merkitysanalyysimenetelmä. Suomen museoliiton julkaisuja 64. Suomen museoliitto 2015.

Merkitysanalyysi lyhyesti:
https://www.powtoon.com/show/fKYV4FC9Ygw/tama-on-merkitysanalyysi/

Verkkojulkaisu avautuu koko näytön kokoiseksi klikkaamalla. Sitä voi selata joko hiiren tai nuolinäppäinten avulla. Voit myös ladata tiedoston pdf-muodossa omalle koneellesi ja tulostaa siitä halutessasi paperiversion.