JÄSENILLE
 

Suomen museoliiton lausunto Euroopan neuvoston asiakirjasta On the Protection of Rights of Broadcasting Organisations

Opetusministeriö on pyytänyt lausuntoa Euroopan neuvoston asiakirjasta "On the Protection of Rights of Broadcasting Organisations" 10.11.2008 mennessä. Muistio on valmisteltu Euroopan neuvoston viestintäasioiden johtokomitean (CDMC) asettamassa ad hoc -työryhmässä, joka on kartoittanut lähettäjäyhtiöiden lähioikeuksien suojelun tilannetta ja arvioinut mahdollisuuksia valmistella sitova Euroopan neuvoston instrumentti.

Suomen museoliitto toivoo, että mikäli Euroopan neuvoston konvention valmisteluun ryhdytään, silloin otettaisiin huomioon myös lähetysten käyttömahdollisuudet museoiden näyttely-, opetus- ja tutkimustoiminnassa. Monet lähetykset sisältävät sellaista aineistoa, jota ei muista lähteistä ole saatavissa, mutta joka kulttuuriperinnön tutkimukselle sekä museoiden näyttely- ja opetustoiminnalle olisi tärkeää. Julkaisuoikeuksien haltijoita ei välttämättä ole myöskään aina enää tavoitettavissa.

Helsingissä 10.11.2008

Heikki Talvitie, puheenjohtaja
Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 10.11.2008