JÄSENILLE
 

Suomen museoliiton lausunto lahjoitusten verovapaudesta

Suomen museoliitto haluaa kiinnittää huomiota Hallituksen esitykseen koskien tuloverolain 57§:ää, missä

1) tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen Euroopan talousalueeseen kuuluvalle valtiolle .... annettu rahalahjoitus on verovähennyskelpoinen, sekä

2) verohallituksen nimeämälle yhdistykselle, säätiölle tai rahastolle, jonka  tarkoitus on tukea tiedettä tai taidetta taikka säilyttää suomalaista kulttuuriperinnettä, annettu rahalahjoitus on 850 - 50 000 euroon asti vähennyskelpoinen.

Suomen museoliitto esittää, että myös kunnat nostettaisiin näiden etuisuuksien kohderyhmäksi ja että  2. kohdassa summa korotettaisiin vähintään 150 000 euroon, mikäli löytyy perusteita sille, että se ei voi olla sama kuin 1. kohdassa mainittu 250 000 euroa.

Perusteena esityksellemme on, että kunnat omistavat pääosan suomalaista kulttuuriperinnettä säilyttävistä museoista. Suomessa yritysten lahjoitus- ja sponsorituki museoille on varsin vähäistä verrattuna kansainväliseen tilanteeseen, missä verovapausoikeus museoille tehtävistä lahjoituksista on yleinen käytäntö ja merkittävä yritystuen kannuste.

Nykyisen kustannustason valossa 50.000 euron katto on liian alhainen. Kunnat ovat taloudellisessa tilanteessaan supistaneet huomattavasti kulttuurilaitostensa määrärahoja. Kiinteät kustannukset vievät toimintavarat lähes miinukselle. Myöskään museoiden, teattereiden ja orkesterien valtiososuuden nousua ei  monessakaan tapauksessa ole kohdistettu parantamaan laitosten toimintaedellytyksiä, mihin se oli tarkoitettu. Oman tulonhankinnan tavoitteet on asetettu museoille mittaviksi, vaikka niitä pääsymaksujen lisäksi on muutoin vaikea hankkia. Pääsymaksutulojen kasvu edellyttäisi mahdollisuutta panostaa toimintaan. Lahjoituksilla ja sponsorituen lisääntymisellä olisi museoille ja muille kulttuurilaitoksille huomattava merkitys.

Heikki Talvitie, puheenjohtaja

Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 17.11.2008