JÄSENILLE
 

Museoliiton lausunto työsuhdeolettamasta

Suomen museoliitto on antanut opetusministeriölle lausunnon työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin. Lakiin otettavan olettamasäännöksen mukaan työnantajalla olisi oikeus käyttää työntekijän työsuhteessa luomaa teosta ja määrätä siitä toimintansa edellyttämällä tavalla, jollei toisin ole sovittu.

Opetusministeriön selvitys työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin tuo hyvin esiin nykyisen tilanteen heikkoudet. Museoiden henkilökunnan perustehtäviin kuuluu monia sellaisia tehtäviä, joiden tuloksia voidaan pitää tekijänoikeuslain alaisena. Näitä ovat mm. tutkimukset, julkaisut, näyttelyt ja valokuvat. Pääosin käytäntönä on, että oikeudet työssä tehtyihin aineistoihin kuuluvat työnantajalle ja niitä käytetään museoiden normaalissa toiminnassa. Suomen museoliitto katsoo, että lainsäädäntö selkeyttää vallitsevaa tilannetta ja turvaa myös pitkällä tähtäimellä aineiston jatkokäytön ja kulttuuriperinnön säilymisen kansalaisten saavutettavissa.

Oman ongelmansa muodostaa se, että museoilla on historian kuluessa muodostunut huomattavia, lahjoituksina saatuja valokuvakokoelmia, joiden tekijänoikeuksien haltijoita ei ole enää mahdollisuutta selvittää. Näiden orpojen kuvien käyttömahdollisuudet olisi pikaisesti ratkaistava.


Helsingissä 17.9.2008

Suomen museoliitto -
Finlands museiförbund ry

Heikki Talvitie, puheenjohtaja
Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 23.9.2008