JÄSENILLE
 

Suomen museoliiton lausunto valtion talousarvioesityksestä 2007, Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle

Asia: Suomen museoliiton lausunto HE 122/2006 vp Valtion talousarvioesitys 2007

Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle

Ensi vuoden talousarvioesityksessä toteutuu viime vuonna tehty päätös maksaa henkilötyövuosien yksikköhinnat täytenä indeksikorotuksena. Uusien henkilötyövuosien myöntämättä jättäminen kasvattaa sen sijaan entisestään museoiden suurta, rahoittamatonta vajetta.

Valtionosuuslain piirissä olevien museoiden henkilötyövuosien rahoitusvaje on kasvanut huomattavaksi. Viime vuonna rahoittamattomia henkilötyövuosia oli 411. Lisäksi VOS:n piiriin pyrkii kymmenen uutta museota, joiden henkilötyövuosien määrä on 31. Yhteensä rahoitusvaje on 442 henkilötyövuotta. Opetusministeriön suunnitelma on ollut kuroa vaje umpeen kymmenen vuoden aikavälillä, kymmenen prosentin vuosivauhdilla. Tämä toteutuikin kolmena edellisenä vuotena (+44/2004, +56/2005, +30/2006)

Valtion talousarvion viesti kuntiin ei ole hyvä. Varsinkin kasvukeskusten ulkopuolisten museoiden taloudellinen tilanne on heikko ja uusia budjettileikkauksia joudutaan jälleen ensi vuonna tekemään. Henkilötyövuosiin sidottu valtionosuus on tähän asti säästänyt museoiden vähäistä ammattikuntaa irtisanomisilta, tosin virkojen täyttökielto on monin paikoin voimassa.

Viime vuonna tehty valtionosuusuudistus on museoille merkittävä, koska se tulisi nostamaan henkilötyövuosien yksikköhinnan lähemmäksi todellisia kustannuksia. Ensi vuoden talousarvioesitys herättää kuitenkin epävarmuutta siitä, tullaanko uudistukseen jatkossa osoittamaan riittävästi määrärahoja.

Tuloksellisuusohjelma koettelee valtion keskeisiä museoita. Kulttuuriympäristön suojelun velvoitteet ja käynnissä olevat taidemuseoiden kehittämisohjelmat edellyttävät lisäresursseja ei työvoiman vähentämistä.

Suomen museoliiton toivomus on, että opetusministeriön suunnitelma jatkuisi ja valtion vuoden 2007 talousarvioon lisättäisiin museoille henkilötyövuosia. Tuloksellisuusohjelmaa toteutettaessa olisi tärkeää, että ratkaisut ottaisivat huomioon suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimisen resurssitarpeet.

Helsingissä 11.10.2006

Suomen museoliitto - Finlands museiförbund ry

Heikki Talvitie, puheenjohtaja
Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 11.10.2006