JÄSENILLE
 

Suomen museoliiton lausunto kuntien valtionosuuslakiin liittyvän museolain muuttamisesta

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle.

Museoille myönnetään rahoitusta osana opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmää. Rahoitus määräytyy opetusministeriön vuosittain vahvistaman laskennallisen henkilötyövuosimäärän ja henkilötyövuotta kohden vahvistetun yksikköhinnan perusteella. Nykyinen yksikköhinta on 42% todellisia kustannuksia alhaisempi ja rahoittamaton henkilötyövuosivaje on tällä hetkellä 374.

Museoiden kannalta esityksessä on keskeistä tämän tilanteen korjaaminen. Nykyisin huomattavasti jälkeen jääneet henkilötyövuosien yksikköhinnat laskettaisiin tulevaisuudessa toteutuneiden käyttökustannusten perusteella. Tämä on erittäin merkittävä parannus ja turvaa museopalvelujen saatavuuden entistä paremmin koko maassa. Se antaa myös pohjan museoiden toiminnan pitkäjänteisempään suunnitteluun ja kehittämiseen.

Esityksen tavoitteena on, että yksikköhinnat tarkistetaan porrastetusti vuodesta 2008 siten, että todellinen kustannustaso saavutetaan vuonna 2010. Tämä merkitsee, että lain toteuttamiseen olisi sitouduttava lisärahoituksella myös seuraavan hallituskauden budjettikehyksissä.

Suomen museoliitto pitää valtionosuuslain uudistusta erittäin tervetulleena.

Suomen museoliitto
Finlands museiförbund

Pirjo Julkunen, varapuheenjohtaja
Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 7.10.2005