JÄSENILLE
 

Suomen museoliiton lausunto valtionosuuslain muutoksesta

Suomen museoliiton lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle kuntien valtionosuuslakiin liittyvän opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain museoiden rahoitusta koskevasta muutoksesta.

Museoille myönnetään rahoitusta osana opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmää. Rahoitus määräytyy opetusministeriön vuosittain vahvistaman laskennallisen henkilötyövuosimäärän ja henkilötyövuotta kohden vahvistetun yksikköhinnan perusteella. Museoalan näkökulmasta henkilötyövuosiin sidottu laki vastaa alan tarpeita, mutta sen rahoitus ei ole toteutunut lain edellyttämällä tavalla. Nykyinen yksikköhinta on 42% todellisia kustannuksia ja 21% nykyisen lain mukaan laskettuja kustannuksia alhaisempi. Rahoittamaton henkilötyövuosivaje on tällä hetkellä 374.

Museoiden kannalta esityksessä on keskeistä pitkään jatkuneen henkilötyövuosivajeen ja yksikköhinnan jälkeenjääneisyyden korjaaminen. Erittäin positiivisena on pidettävä sitä, että henkilötyövuosien yksikköhinnat laskettaisiin tulevaisuudessa todellisten kustannusten perusteella ja tarkistettaisiin täysimääräisellä indeksillä. Tämä on merkittävä parannus ja antaa pohjan museoiden toiminnan pitkäjänteisempään suunnitteluun ja kehittämiseen. Se myös turvaa museopalvelujen saatavuuden entistä paremmin koko maassa. Kuntaliiton selvityksen mukaan museot määritellään kulttuurin lähipalveluiksi, joilla katsotaan olevan merkitystä yhteisön identiteetille.

Esityksen tavoitteena on, että yksikköhinnat tarkistetaan porrastetusti vuodesta 2008 siten, että todellinen kustannustaso saavutetaan vuonna 2010. Ainoina uhkakuvina voitaisiin nähdä, että valtion talousarvion puitteissa opetusministeriölle ei osoitettaisi tarvittavaa lisäystä budjettikehyksiin ja että kunnat vähentäisivät vastaavasti omaa rahoitusosuuttaan, kuten kävi museoiden valtionosuuslain voimaantullessa 1993.

Suomen museoliitto pitää valtionosuuslain uudistusta erittäin tervetulleena.

Suomen museoliitto
Finlands museiförbund

Heikki Talvitie, puheenjohtaja
Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 25.10.2005