JÄSENILLE
 

Kulttuurirahoitusta lisättävä valtion talousarviossa

Suomen museoliitto on jättänyt lausunnon eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarviosta vuodelle 2013.

Kulttuuripalveluilla on kiistatta tulevaisuudessa entistä merkittävämpi rooli suomalaisten hyvinvoinnille ja taloudelliselle menestykselle. Kulttuuri on työvoimavaltainen toimiala, joka työllistää sekä suoraan että välillisesti kasvavan määrän eri alojen ammattilaisia. Esimerkiksi museoala työllistää tällä hetkellä yli 2 700 ihmistä ja vuosittainen kasvu on ollut noin 2 %. Välillisesti työllistämisvaikutukset ovat huomattavia mm. hotelleille, ravintoloille, liikennepalvelujen tarjoajille ja graafiselle toimialalle.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala on yksi harvoista, joihin kohdistuu leikkauksia vuoden 2013 talousarvioesityksessä. Kulttuuriala ja museot siinä joukossa ovat tietoisia valtiontalouden heikosta tilanteesta. Kulttuurimenojen osuus valtion menoista on kuitenkin vain 8 promillea, joten niillä ei ole valtion kokonaistalouden hoitoon merkitystä puoleen tai toiseen. Kulttuurialan toimintamahdollisuuksiin pienilläkin leikkauksilla on kuitenkin välittömiä vaikutuksia. Leikkaukset näkyvät heti vähentyvinä sisältöinä ja palveluina. Kulttuurirahojen leikkauksilla saadaan kulttuuripalvelut alas, mutta ei mitään ylös.

Valtioneuvoston talousarvioesitys ei ole odotettu avaus taloudelliseen rakenneuudistukseen, jossa kulttuuripalvelut ja muut luovan talouden toimialat ovat keskeisessä roolissa. Määrärahalisäysten jakautuminen on nähtävissä enemmän nykyisiä rakenteita säilyttävänä kuin uusia avauksia mahdollistavana.

Suomen museoliitto edellyttää kulttuurinrahoituksen huomattavaa lisäämistä valtion talousarviossa ja alan huomioimista tulevaisuuden keskeisenä investointikohteena.

Museoiden valtionosuuksiin tervetullut indeksikorotus

Museoiden valtionosuuksiin esitetään budjettivaroja 17,4 miljoonaa euroa, mikä on 300 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2012. Leikkaus kohdistuu materiaalien digitalisoimiseen tarkoitettuihin ns. Myytti-rahoihin. Veikkausvoittovaroja valtionosuuksiin esitetään käytettäväksi 19,4 miljoonaa euroa, mikä on 1,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2012. Korotus on erittäin tervetullut ja mahdollistaa vuonna 2012 toteutuneiden leikkausten osittaisen kompensoimisen.

Kulttuuriperinnön digitalisoinnin määrärahat palautettava

Jyrki Kataisen hallituksen linjauksen mukaan digitaalisten kulttuuriperinnön saatavuutta ja pitkäaikaissäilytystä kehitetään osana kansallista digitaalista kirjastoa. Tältä osin on linjatonta, että materiaalien digitalisointiin tarkoitettuja määrärahoja vähennetään tarvittavan kasvun sijasta.

Budjettiesityksessä olevat määrärahat mahdollistavat niiden työkalujen ja rakenteiden tuottamisen, jolla digitaalinen materiaali saadaan hallintaan ja saavutettavaksi sekä Kansallisen digitaalisen kirjaston että siihen liittyvän Europeanan kautta. Budjettiesityksessä Myytti-rahojen leikkausten lisäksi kulttuuriperinnön digitointimomenttia on supistettu 400 000 eurolla. Leikkaukset kohdistuvat esityksessä valitettavalla tavalla kokoelmien ja muun kulttuuriperinnön digitalisoimiseen ja vaarantavat niiden etujen saavuttamisen, jotka KDK ja Europeana hankkeisiin sisältyvät. Samalla uhkaa Suomen jääminen jälkeen yleiseurooppalaisesta kehityksestä, jossa Europenan ohjaamana kulttuuriperinnön digitoiminen etenee huomattavan nopeasti.

Suomen museoliitto esittää kulttuuripalvelujen digitalisoimiseen tarkoitettujen määrärahojen palauttamiseen budjetissa vähintään vuoden 2012 tasolle. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 700 000 euron määrärahalisäystä.

Veikkausvoittovarat eivät kestä Valtion taidemuseouudistusta

Suomen museoliiton näkemysten mukaan kulttuurirahoitus on painottumassa liikaa Veikkausvoittovaroihin. Museoiden valtionosuuksien rahoitusta esitetään jo tässä budjetissa siirrettäväksi veikkausvoittovaroihin lähes miljoonan euron verran. Muilta sektoreilta veikkausvoittovaroihin on siirtymässä mm. käynnistettävän Taiteen edistämiskeskuksen sekä Venäjän ja Itä-Euroopan kulttuurisäätiön toimintakuluja. Aikaisemmin veikkausvoittovaroista rahoitettavaksi on siirtynyt jo mm. seuraintalojen toiminnan ylläpitoon liittyvä rahoitus.

Esitetyt ja tehdyt kulttuurirahoituksen siirrot valtion budjetista veikkausvoittovaroihin ovat vähentämässä huomattavalta osalta muiden edunsaajien rahoitusta mm. kehittämishankkeista, joista käytännön esimerkkinä ovat mainitut digitointirahojen leikkaukset.

Talousarvioesityksessä mainittu Valtion taidemuseon säätiöittäminen ja siihen sisältyvä rahoituksen siirto veikkausvoittovaroihin tekee tilanteesta kestämättömän. Valtion taidemuseon nykyisen noin 20 miljoonan euron kulujen siirto veikkausvoittovaroihin tarkoittaisi nykyisille edunsaajille koko kulttuurisektorilla lähes 10 % leikkausta.

Suomen museoliiton näkemyksien mukaan säätiö tai muu itsenäinen organisaatio on hyvä askel Valtion taidemuseon toiminnan uudistamiseksi. Sen sijaan Suomen museoliitto vastustaa uuden organisaation rahoituksen siirtoa veikkausvoittovaroihin. Toteutuessaan rahoituksen siirto ajaisi nykyiset edunsaajat ahdinkoon aiheuttaen alueellisten ja paikallisten kulttuuripalvelujen huomattavaa supistumista koko Suomessa.

Tämä lausunto korvaa 10.10.2012 lähettämämme kannanoton. Tarkennukset on tehty esitettyihin talousarviomäärärahojen leikkauksiin.

Helsingissä 11.10.2012

Suomen museoliitto ry

Pirjo Ala-Kapee, puheenjohtaja
Kimmo Levä, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 11.10.2012