MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Laki taidenäyttelyiden valtiontakuusta

Laki taidenäyttelyiden valtiontakuusta 1986/411, lainmuutos 1991/639, 1994/336, 1997/390, 2001/1116, 2009/382 ja asetus 1986/445, asetuksen muutos 1991/640, 1997/391, 2001/1276, 2009/528 (Valtion säädöstietopankki)

Taidenäyttelyiden näyttelyesineille aiheutuvien vahinkojen korvaamisen varalta voidaan myöntää valtiontakuu siten kuin tässä laissa säädetään. Mitä tässä näyttelyssä säädetään taidenäyttelyistä, koskee myös historiallisia ja muita kulttuurinäyttelyitä. Valtiontakuu voidaan myöntää taiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittävälle näyttelylle taikka näyttelylle, jonka järjestämistä pidetään kansainvälisen kulttuurivaihdon kannalta merkittävänä. Valtiontakuun myöntämisestä päättää näyttelyn järjestäjän hakemuksesta opetus- ja kulttuuriministeriö.

Laki löytyy Finlex-säädöstietopankista: Laki taidenäyttelyiden valtiontakuusta.