MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1998/635, lainmuutos 1998/1186, 2009/1705 (Valtion säädöstietopankki)

Lakia sovelletaan sellaisen valtionosuuden tai -avustuksen määrään, hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen, jota museo voi saada museolain nojalla käyttökustannuksiin taikka perustamishankkeeseen.

Lakiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta sekä teatteri- ja orkesterilakiin on tullut muutoksia vuoden 2006 alusta. Museoiden valtionosuuden perusteena käytettävät yksikköhinnat lasketaan kunkin taide- ja kulttuurilaitosmuodon toteutuneiden käyttökustannusten perusteella. Lakimuutos korjaa museoiden valtionosuuden perustana olevan yksikköhinnan vastaamaan todellisia kustannuksia ja tuo lakiin myös neljän vuoden väliajoin tapahtuvan yksikköhinnan tarkistamisen. Yksikköhinnat tarkistetaan ensimmäisen kerran vuodelle 2008 vuoden 2005 kustannustietojen perusteella. Yksikköhintojen korotus tehdään jaksotetusti siten, että vuonna 2008 erotuksesta otetaan huomioon 33 %, seuraavana vuonna 66 % ja vuonna 2010 ollaan todellisten kustannusten tasossa.

Laki löytyy Finlex-säädöstietopankista: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta.