MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta

Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta 1999/115, lainmuutos 2001/883
(Valtion säädöstietopankki)

Kansallisen kulttuuriperinnön suojelemiseksi säädetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden maastaviennin rajoittamisesta. Vuonna 1999 voimaan astunut laki on sisällöltään seuraava:

Laissa tarkoitettuja kulttuuriesineitä ovat yli 100 vuotta vanhat esineet. Taideteosten, käsikirjoitusten, sävellyskäsikirjoitusten ja kulkuneuvojen ikäraja on 50 vuotta. Lakia sovelletaan lähinnä Suomessa valmistettujen esineiden vientiin. Jos esine on tehty ulkomailla, sen on pitänyt olla Suomessa vähintään 50 vuotta viimeisten 100 vuoden aikana ja oltava riittävä yhteys suomalaiseen kulttuuriin. Kokoelmille sekä kansalliseen merkkihenkilöön ja historiaan liittyville esineille ei aseteta ikärajaa. Merkkihenkilöihin liittyviä esineitä voivat olla kirjeenvaihto, päiväkirjat ja valokuvat sekä arvo-, kunnia- ja ansiomerkit.

Lupaa edellyttävät kaikki arkeologiset irtaimet esineet, jotka on löydetty maasta tai vedestä. Kulttuuriesineitä ei saa viedä maasta ilman lupaa. Museovirasto toimii yleisenä lupaviranomaisena ja taideteosten osalta Valtion taidemuseo. Museovirasto voi siirtää päätösvaltaansa mm. maakunnalliselle tai muulle keskusmuseolle tietyn esineryhmän osalta.

Laki löytyy Finlex-säädöstietopankista: Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta