MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Perusnäyttelyt

Perusnäyttelyt ovat yleensä museon omista kokoelmista rakennettuja, monivuotisia näyttelyitä, jotka esittelevät esimerkiksi tietyn maantieteellisesti rajatun alueen historiaa, taidetta tai luontoa. Taidemuseoissa saatetaan puhua myös kokoelmanäyttelyistä tai -ripustuksista.

Perusnäyttelyiden näkökulma voi olla esimerkiksi kronologinen (alueen historia, taidesuuntaukset ja niiden kehitys) tai systemaattinen (eri eliölajit, esinetyypit). Luonnontieteellisten museoiden perusnäyttelyt esittelevät usein tietyn alueen ekosysteemin kokonaisuutena, jossa myös ihmisen vaikutus on otettu huomioon. Kaikissa museoissa ei ole lainkaan monivuotista perusnäyttelyä vaan museon omia kokoelmia esitellään vaihtuvissa näyttelyissä eri teemojen kautta.