MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Jäsenyyden hakeminen

Jäsenanomus tehdään vapaamuotoisena Suomen museoliiton hallitukselle.

Jäsenanomuksessa tulee olla alla mainitut tiedot museon hallinnosta. Liitteenä pyydetään toimittamaan toimintakertomus ja tilinpäätös päättyneeltä toimintakaudelta sekä museon säännöt.

Jäsenmaksun määrittelelmiseksi hakemuksessa pyydetään ilmoittamaan myös palkkausmenot sisältäen lakisääteiset henkilösivukulut, mikäli anotaan liittojäsenyyttä. Liittojäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa toimiva, museotoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö. Museoliiton sääntöjen 4. §:ssä määritellään eri jäsenluokat.

Hyväksyessään uuden jäsenen hallitus päättää, mihin jäsenryhmään yhteisö kuuluu.

Tiedot hallinnosta

a. museon omistaja
b. hallintoelin ja kokoonpano
c. museon henkilökunta

Yhteystiedot

Museon osoite, puhelinnumeo, sähköposti- ja www-osoite. Postitustiedot (jos posti halutaan muualle kuin museon osoitteeseen) sekä laskutusosoitteet.

Liitteet: toimintakertomus ja tilinpäätös päättyneeltä toimintakaudelta sekä museon säännöt.

Katso myös tiedot jäsenmaksuista.

Jäsenhakemus toimiteaan osoitteella Suomen museoliitto, Annankatu 16 B 50, 00120 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen museoliitto@museoliitto.fi.

Lisätietoja Museoliiton toiminnasta ja jäsenyydestä antaa pääsihteeri Kimmo Levä, p. 040 166 2816, kimmo.leva@museoliitto.fi