MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Jäsenyyden hakeminen

Jäsenanomus tehdään vapaamuotoisena Suomen museoliiton hallitukselle.
Jäsenanomuksen otsikossa ilmoitetaan joko ”Hakemus Suomen museoliiton liittojäseneksi” tai ”Hakemus Suomen museoliiton kannattavaksi jäseneksi

Jäsenanomuksessa tulee olla alla mainitut tiedot hakijaorganisaation hallinnosta. Liitteenä pyydetään toimittamaan toimintakertomus ja tilinpäätös päättyneeltä toimintakaudelta sekä hakijaorganisaation säännöt.

Liittojäseneksi hakeutuvien pyydetään ilmoittamaan jäsenmaksun määrittelemiseksi myös palkkausmenot sisältäen lakisääteiset henkilösivukulut. Liittojäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa toimiva, museotoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö. Hakijaorganisaation katsotaan harjoittavan museotoimintaa, jos sen tehtävänä on taide- ja muiden kulttuurihistoriallisten kokoelmien omistaminen ja ylläpitäminen.

Kannattaviksi jäseniksi voidaan hyväksyä kaikki Suomen museoliiton tavoitteita tukevat oikeuskelpoiset yhteisöt.

Tiedot hallinnosta

a. hakijaorganisaation omistaja
b. hallintoelin ja kokoonpano
c. hakijaorganisaation ylläpitämän museon henkilökuntamäärä

Yhteystiedot

Hakijaorganisaation osoite, puhelinnumero, sähköposti- ja www-osoite.
Postitustiedot (jos posti halutaan muualle kuin museon osoitteeseen) sekä laskutusosoitteet.

Jäsenhakemus toimiteaan osoitteella Suomen museoliitto, Annankatu 16 B 50, 00120 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen museoliitto@museoliitto.fi.

Lisätietoja Museoliiton toiminnasta ja jäsenyydestä antaa toimitusjohtaja Petra Havu, p. 044 430 0724, petra.havu(a)museoliitto.fi.