MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

Osaamiskehys tulevaisuustaitojen hyödyntämiseen opetuksessa

Yksi hankkeen tavoitteista on ollut kehittää oppimisen parissa työskentelevien (opettajat, museopedagogit jne.) osaamista neljän eri tulevaisuuden taidon näkökulmasta. Nämä neljä tulevaisuuden taitoa (4C´s) ovat kriittinen ajattelu, luovuus, yhteistyö ja kommunikaatio.

Hankkeessa on luotu osaamiskehys, joka tarjoaa apua tulevaisuustaitojen kehittämiseen opetuksessa. Osaamiskehys on tarkoitettu kaikille opetuksen parissa työskenteleville. Kehystä voi hyödyntää esimerkiksi opetuksen suunnittelussa tai itsereflektiossa.

Osaamiskehys perustuu opettajien haastatteluihin sekä toimiviksi todettuihin käytäntöihin, joita on koottu hankkeen seitsemästä eri partnerimaasta.

Osaamiskehys sisältää:

  • Hahmotelman siitä, millaista osaamista kriittinen ajattelu, luovuus, yhteistyö ja kommunikaatio edellyttävät 
  • Tarkistuslistat opettajien ja oppilaiden tarpeista oppimisympäristön, resurssien, aktiviteettien, työkalujen, sosiaalisten taitojen ja fasilitoinnin suhteen
  • Esimerkkejä neljään tulevaisuuden taitoon perustuvista aktiviteeteista
  • Osaamistarveanalyysin opettajalle 
  • Luettelon tukiresursseista
  • Esimerkkejä hyvistä käytännöistä Irlannista, Iso-Britanniasta, Italiasta, Kroatiasta ja Suomesta

Materiaali on englanninkielinen. Materiaaliin voi tutustua täällä.