KOULUTUS
 

Liiketoiminnan ammattitutkinto 2022-2023

Liiketoiminnan ammattitutkinto museoalalle


Haluatko oppia suunnittelemaan ja toteuttamaan tuloksellista myyntiä ja markkinointia museolle? Tässä museoalalle suunnitellussa liiketalouden ammattitutkinnossa saat uudenlaista näkemystä myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien hoitamiseen. Lisäät ymmärrystäsi taloudesta ja liiketoiminnasta, ja osaat seurata myynti- ja markkinointitoimenpiteiden tuloksellisuutta.

HUOM! Koulutuksen aloitusajankohta on siirretty syksylle ja ensimmäinen koulutuspäivä on 19.9. Viimeinen päivä hakea koulutukseen on siten 22.8.

Sisältö

Tutkinnossa sovellat oppimaasi käytännön työtehtävissäsi. Poimit koulutukseen sisältyvien harjoitusten aiheet omasta työstäsi museossa. Kehität näin oman työyhteisösi käytäntöjä ja tuet työnantajaorganisaatiotasi jo opintojen aikana. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, ja voit opinnoissa painottaa sitä osaamista ja niitä työtehtäviä, jotka ovat sinulle tärkeitä. 

Koulutus sopii museoalalla myynnin, markkinoinnin tai asiakkuuksien parissa toimiville. Koulutus suoritetaan oppisopimuksella oman työn ohessa. 

Liiketoiminnan ammattitutkinto on työelämässä arvostettu virallinen tutkinto, joka antaa yleisen hakukelpoisuuden korkeakouluasteelle. 

Tutkinnon rakenne

Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala 150 osp

Kaikille osaamisaloille yhteinen tutkinnon osa:
 • Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan kaksi:

 • Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen 60 osp
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu 60 osp
 • Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnttelu 60 osp
 • Tapahtumatuotanto  60 osp
 • Kannattavuuslaskenta ja budjetointi 60 osp

Koulutus kestää noin 12 kuukautta ja siihen sisältyy 8 lähipäivää. Koulutuksen aloitusajankohta on siirretty kesäkuulta syyskulle ja ensimmäinen koulutuspäivä on 19.9.2022. Koko ohjelma on ladattavissa sivun alalaidasta (HUOM! Ohjelmaan merkittyihin päivämääriin tulossa muutoksia). 

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla käytännön työtä tekemällä. Oppimista täydennetään osallistumalla koulutukseen Rastor-instituutissa (Espoo). 

Koulutuspäivien aiheita ovat:

 • Strategia ja kilpailuetu
 • Myyntityössä kehittymisen avaintekijät
 • Oman itsensä johtaminen ja kehittäminen
 • Tuloksellinen liiketoiminta 
 • Asiakaspalvelu ja asiakkuudet
 • Markkinointiviestintä myynnin tukena
 • Palvelumuotoilun perusteet
 • Sosiaalinen media myynnin tukena


Hinta: 

Mahdollisuus maksuttomaan oppisopimuskoulutukseen kaikille oppisopimus- ja tutkintokelpoisille.

Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla käytännön työtä tekemällä. Oppimista täydennetään osallistumalla koulutukseen Rastor-instituutissa (Espoo). Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka ja työaikasi on oltava vähintään 25 tuntia viikossa. Oppisopimusta varten tarvitset myös työnantajasi suostumuksen oppisopimukseen.

Oppisopimuksessa työnantaja osallistuu kouluttamiseen ja varmistaa, että uutta osaamista on mahdollista hankkia sen verran kuin tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan. Työpaikan on tarjottava sellaisia työtehtäviä, että ne vastaavat oppisopimusopiskelijan valitseman tutkinnon vaatimuksia. Työnantajan on annettava opiskelijalle mahdollisuus osallistua myös koulutuspäiviin ja muuhun koulutukseen. 

Työpaikalta nimetään työpaikkaohjaaja tai -kouluttaja, jolla täytyy olla aikaa ja osaamista opiskelijan ohjaamiseen työajallaan. Työnantajan on sitouduttava siihen, että opiskelija voi hankkia tutkintoon tarvittavaa uutta osaamista ja hän voi suorittaa koulutuksen.

Tutkinnon suorittanut voi tietyin edellytyksin (yhteensä viiden vuoden ylittävä työ- tai virkasuhde) anoa Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä (414 €).

Ilmoittautuminen:

Hae koulutukseen viimeistään 22.8.2022 Rastor-instituutin sivujen kautta. 


Lisätietoja:

Satu Lipponen
Rastor-instituutti, osaamispäällikkö
satu.lipponen(a)rastorinst.fi, p. 040 5696350

Leena Tokila
Suomen museoliitto, koulutus- ja kehittämisjohtaja
leena.tokila(a)museoliitto.fi, p. 040 5346232