MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

Kehitystä, kasvua ja kestävyyttä museokaupalle: Intensio Oy:n uudet konsultointipaketit museokauppojen kehittämisen tueksi

Suomen museoliiton koordinoiman Euro enemmän -museokauppahankkeen kaupallinen yhteistyökumppani Intensio Oy tarjoaa konsultointia museokaupan kehittämisen tueksi. Intensio Oy:n museokaupan tuntemusta ja kaupan alan laajaa osaamista on mahdollista hyödyntää, mikäli museo tarvitsee silmäpareja ja ideoita esimerkiksi uuden museokaupan suunnitteluun tai olemassa olevan museokaupan uudistamiseen. Intension asiantuntemusta on tarjolla lisäksi kaupallisen toiminnan eri osa-alueiden ja henkilökunnan osaamisen kehittämiseen. Konsultointeja voi hyödyntää esimerkiksi uuden museokaupan suunnittelussa, kehittämissuunnitelman tukena sekä osaamisen kehittämisessä.

Konsultointipakettien sisällöt vaihtelevat museon toiveiden mukaan. Mahdollisuutena on ostaa lyhyempi etäkonsultointi tai päivän kestävä analyysipäivä. Konsultointeja voidaan räätälöidä museon tarpeiden mukaan. Alta löydät lisää tietoa konsultointipaketeista ja niiden sisällöistä.

Intensio Oy:n konsultointipaketit museokaupoille 

1h etäkonsultointi (100 € +alv24%) 

Sisältö: 
Ennakkoon määritellyn rajatun kehitysalueen kommentointi ja konsultointi. Museo toimittaa ennakolta kehitysalueen kaavaillun sisällön, johon Intensio Oy perehtyy. Kommentointi tehdään tunnin mittaisen etäkonsultoinnin aikana. Etäkonsultointi voidaan toteuttaa esimerkiksi puhelun, Teams- tai Zoom-palvelun kautta.

Mitä museo saa: 
Ammattilaisen näkemyksen kehitysalueesta ja ideoita asian toteuttamiseen. 

2h etäkonsultointi (160 € +alv24%) 

Sisältö: 
Esimerkiksi museokaupan kehittämissuunnitelman tai kaavaillun layout-suunnitelman kommentointi ja konsultointi. Intensio Oy perehtyy saatuun materiaaliin, jonka jälkeen kommentointi sekä suunnitelman läpikäynti tehdään kahden tunnin mittaisen etäkonsultoinnin aikana. Etäkonsultointi voidaan toteuttaa esimerkiksi puhelun, Teams- tai Zoom-palvelun kautta. 

Mitä museo saa: 
Ammattilaisen kommentit ja kehitysehdotukset suunnitelman viimeistelemiseksi/edelleen työstämiseksi. 

Analyysipäivä (800 € +alv24% ja matkakulut): 

Sisältö: 
Analyysipäivä sisältää olemassa olevan museokaupan analyysin, museokaupan vastaavan haastattelun ja kehitysideoiden kartoituksen sekä keskustelun museonjohdon kanssa. Käynnin kesto noin 3-5 tuntia (ei sisällä matkoja). Käynnin jälkeen Intensio Oy tekee käynnin perusteella kirjallisen kehityssuunnitelman, jonka avulla museokauppa voi lähteä kehittämään toimintaansa. Suunnitelmassa on mahdollisuuksien mukaan myös muuta tukimateriaalia (esim. kuvia ja luonnoksia). 

Mitä museo saa: 
Käytännönläheisen, selkeän ja ammattilaisten laatiman kehityssuunnitelman, joka on sopeutettu haastatteluissa saadun tiedon pohjalta museon resursseihin ja omaan kehityspolkuun. Tarvittaessa myös vinkkejä osaavista palveluntarjoajista. 


Henkilöesittelyt


Mikko Tapanainen, KTM 


Mikko on kaupan ja palveluiden kehittämisen asiantuntija ja työskentelee kaupan kehittäjänä Intensio Oy:ssä. Mikolla on laaja kokemus kaupan kehitysprojekteista niin Suomessa ja Euroopassa. Mikko on ollut kehittämässä lukuisia kaupallisia konsepteja ja toteuttanut myös kymmeniä myymälämuutoksia. Mikko on käytännönläheinen kehittäjä ja hän uskoo selkeään ja tarkoituksenmukaisesti kohdennettuun toimintaan. 

Mikko on myös intohimoinen museovierailija ja bongaa kaikilta matkoiltaan ainakin yhden uuden museon – ja muistaa aina ostaa museokaupasta jotain kiinnostavaa. 
Paavo Kaikkonen, eMBA 

Paavo on kaupan ja palveluiden, sekä henkilöstövalmennusten asiantuntija Intensio Oy:ssä. 

Paavolla on mittava kokemus kaupan eri toimintojen ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä, toteuttamisesta ja johtamisesta. Työuraan on kuulunut erilaisia kehittämishankkeita aina yrityksen strategisesta suunnittelusta toimintamallien ja verkostokumppanuuksien kehittämiseen asti niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin hankkeissa. 

Paavon mielestä kehittäminen ja kehittyminen vaatii uteliasta ja avointa mieltä, sekä uskallusta kyseenalaistaa, ideoida ja kokeilla erilaisia, totutuista poikkeaviakin, lähestymistapoja oman toiminnan uudistamiseksi. Näin avautuu tie onnistumiseen ja menestykselliseen toimintaan. Konsultointipyynnöt: 

Mikko Tapanainen 
mikko.tapanainen@intensio.fi 
+358 50 407 4474 & +358 440 353535 

Paavo Kaikkonen 
paavo.kaikkonen@intensio.fi
Tel. +358 40 7750 669