MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Hyödylliset linkit ja vinkit

Tästä löydät hyödyllisiä linkkejä ympäristövastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen. 


Museot ja kestävä kehitys Suomessa

KEKE – Museot ja kestävä kehitys -julkaisu 
https://www.museoliitto.fi/doc/SML_KEKE_aukeamittain.pdf 

Museot ja kestävä kehitys -ryhmä Facebookissa 
Ryhmä on tarkoitettu museoalan ammattilaisille keskustelualustaksi kestävästä kehityksestä. Ryhmässä voidaan jakaa esimerkiksi hyviä käytäntöjä, ideoita ja uutisia. https://www.facebook.com/groups/1692240900931786/about  

Museoalan kehittäminen, Museovirasto / Museoalan teemapäivät 2019 - Isojen asioiden edessä, kooste 
https://www.museovirasto.fi/fi/museoalan-kehittaminen/tyokalut-ja-verkostot/museoalan-teemapaivat/kooste-teemapaeivaet-2019

Aineeton kulttuuriperintö / Elävä perintö ja kestävän kehityksen kompassi 
https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/artikkeli/kestavan-kehityksen-kompassi-ja-aineeton-kulttuuriperinto

Kestävä kehitys Suomessa 

Suomen YK-liitto / YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet  

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus 
https://sitoumus2050.fi/

Valtioneuvoston kanslian kestävän kehityksen sivut 
https://kestavakehitys.fi 

Valtiovarainministeriö / Suomen kestävän kasvun ohjelma 
https://vm.fi/kestava-kasvu 

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO  
https://www.hankintakeino.fi/fi/mika-osaamiskeskus 

Valtion kestävän kehityksen yhtiö 
https://www.motiva.fi/ 

Luovat alat kestävyyttä etsimässä. LuoTo-esiselvitys, Esiselvitys luovien alojen ekologista kestävyysmurrosta palvelevasta toiminnasta ja menetelmistä Suomessa
https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/2022-11/LuoTo-raportti.pdf 

Museot ja kestävä kehitys maailmalla 

Curating Tomorrow / Miten museot voivat tukea kestävän kehityksen tavoitteita? (englanniksi) 
https://curatingtomorrow236646048.wordpress.com/2019/08/21/how-can-museums-support-the-sustainable-development-goals/

Climate Museum UK 
https://climatemuseumuk.org/

Arts Council England / Sustaining Great Art and Culture: Environmental Report 2018/19 
https://www.artscouncil.org.uk/publication/sustaining-great-art-and-culture-environmental-report-201819

Climate Heritage Network 
http://climateheritage.org/ 

Julie's Bicycle -hyväntekeväisyysjärjestö 
https://juliesbicycle.com/

Ki Culture - oppaita ja vinkkejä museoille
https://www.kiculture.org/ki-books/

NEMO Museums in the climate crisis. Survey results and recommendations for the sustainable transition of Europe
https://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/Publications/NEMO_Report_Museums_in_the_climate_crisis_11.2022.pdf

Ilmastolaskureita  

Hiilifiksu järjestö -hankkeen Maailman ensimmäinen järjestöille räätälöity hiilijalanjälkilaskuri https://blogs.helsinki.fi/hiilifiksu/laskuri/  

Julie’s Bicycle -järjestön hiilijalanjälkilaskuri luoville aloille 
https://ig-tools.com/login

WWF Ilmastolaskuri 
http://www.ilmastolaskuri.fi/fi 

IT-laitteiden ja palvelinsalien energiatehokkuus  

IT-laitteiden ja palvelinsalien ympäristökriteerit https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/tietopankki/it-_ja_toimistolaitteet/ymparistokriteerit 

Eettisen kaupan puolesta ry / Eettisempää elektroniikkaa -sivusto 
https://eetti.fi/vastuullinentekniikka/  

Time Machine –hanke / Synteettisen DNA:n hyödyntäminen datan pitkäaikaissäilytyksessä 
https://www.arte.tv/en/videos/084799-005-A/europe-time-machine-5-5/ 

Videoita ilmastonmuutoksesta  

Helsingin yliopisto, Ilmasto Nyt –opinnot 
https://www.youtube.com/watch?v=VfjIGNIjF-o