TIEDOTTEET
 

2015

 


Museoliiton koulutuskalenteri vuodelle 2016 on julkaistu
Museoliiton koulutustilaisuudet tarjoavat mahdollisuuksia museoammattilaisten osaamisen laajentamiseen ja koulutusta monista eri teemoista, kuten museoiden palveluiden tuotteistamisesta, museoista monikulttuurisina kohtaamispaikkoina, fasilitoinnin taidoista ryhmien ohjaamisessa ja museokuvaamisen erityiskysymyksistä.


Museoliiton joulukirje kansanedustajille
Suomen museoliitto lähetti joulun alla kansanedustajille kirjeen, jossa kerrottiin museoiden taloudellisesta vaikuttavuudesta sekä historian ja kulttuurin merkityksestä näkymättömän pääoman tekijöinä. Samalla heille toimitettiin Museo-lehti 4/2015 ja I love Museums -heijastimet.


Taiteen hyvinvointivaikutusten kehitystoiminnalle yhteyspiste
Taiteen edistämiskeskus myönsi 30 000 euroa Taiteen hyvinvointivaikutuksien yhteyspistetoiminnan käynnistämiseen. Avustus oli jaossa ensimmäistä kertaa ja se myönnettiin Turun ammattikorkeakoululle, joka toteuttaa hanketta yhdessä laaja-alaisen työryhmän kanssa.


Museot pilottina kulttuurimatkailuindikaattorien testaamisessa
Oliko museonne mukana kesällä 2014 Itä-Suomen yliopiston tekemässä kyselytutkimuksessa? Raportti tutkimuksesta on nyt valmistunut.


Tutkimus: Joka toinen suomalainen käy vuosittain museossa
Onko museo synonyymi pitkästyttävälle, tarpeettomalle ja elitistiselle? Tuore tutkimus kertoo suomalaisten olevan tyytyväisiä museopalveluihin ja vierailevan museoissa säännöllisesti.


Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin yhteistyökumppanihaku on alkanut
Tartu tilaisuuteen 26.2.2016 mennessä!


Hae Vuoden museoksi! Ilmoita museonne tai yhteistyökumppaninne kanssa tuotettu teos Vuoden museojulkaisuksi!
Haku Vuoden museoksi ja Vuoden museojulkaisuksi on avoinna 31.12.2015 asti.


Uusi NEMO-julkaisu museoiden ja luovien alojen yhteistyömahdollisuuksista


Lahden ja Mikkelin museot mukaan: Museokortti käy jo reilusti yli 200 museossa
Toukokuussa käyttöön otettuja Museokortteja on myyty jo yli 30 000 kpl.


Uudistuksia Suomen museoliiton mitalin ja ansiomerkkien myöntämisessä
Museoliitto on uudistanut museoalan hyväksi toimineille myönnettävien mitalien ja ansiomerkkien perusteita. Uutena ansiomerkkinä käyttöön on otettu vapaaehtoistyön ansiomerkki, jolla voidaan palkita museoalan vapaaehtoisia.


Museot ja mediakasvatus -julkaisu kannustaa yhteistyöhön mediakasvatuksessa
Uusi Museot ja mediakasvatus -julkaisu on suunnattu museoammattilaisille, opettajille ja mediakasvattajille. Museoammattilaisille julkaisu tarjoaa inspiraatiota museon mediakasvatustyön käynnistämiseen, ja opettajille ja mediakasvattajille se antaa välineitä yhteistyöhön museoiden kanssa. Julkaisu on sekä pohdiskeleva että käytännönläheinen, ja toiveenamme on, että se toimisi innoittajana sekä työkaluna käytännön työssä. Julkaisun on tuottanut opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Linkki - museot mediakasvattajiksi -hanke. Hankkeen toteuttajia ovat Suomen museoliitto ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura.


MuseoTalvi-lehden teema on futurismi
Museo-lehti 4/2015 kertoo museoiden tulevaisuudesta. Mitkä tekijät siihen vaikuttavat ja miten museot voivat itse vaikuttaa tulevaisuuteensa? Museo-lehden yhteydessä ilmestyy myös runsas museoiden talvinäyttelyliite.


Joulutapahtumia museoissa 2015
Museoissa on tarjolla monenlaisia joulutapahtumia heti ensimmäisestä adventtiviikonlopusta lähtien. Tapahtumalista on koottu osoitteesta museot.fi/nayttelykalenteri.


Museokortti kasvaa: 5 museota Mikkelistä mukaan joulukuussa, kortteja myyty lähes 30 000 kpl
Yritykset ovat innostuneet Museokorteista joululahjoina. Toukokuussa käyttöön otettuja Museokortteja on myyty lähes 30 000 kpl ja museokohteiden määrä kasvaa joulukuussa yli kahteensataan.


Tekniikan tarinamatolla -verkkojulkaisu saatavilla englanniksi


Vuoden 2016 MuseumNext-konferenssi järjestetään Dublinissa 18.-20.4.2016
MuseumNext on kattava eurooppalainen konferenssi, joka tarjoaa museoammattilaisille tilaisuuden tutustua museoiden tulevaisuuteen. Konferenssi järjestetään nyt kahdeksannen kerran, ja tällä kertaa paikkana on Dublin.


Ainoastaan elokuvat voittavat museot kävijämäärissä
Museot ovat Suomen toiseksi suosituin kulttuuriharrastus. Tämä käy ilmi Ylen tekemästä selvityksestä, jossa vertailtiin eri kulttuuritapahtumien yleisömääriä vuoden ajalta. Vain elokuvat menivät vertailussa museoiden edelle.


Maahanmuutto ja kulttuurin monimuotoisuuden huomioiminen museotyössä
Saksan museoliitto on julkaissut ohjenuoran kulttuurisen monimuotoisuuden ja maahan muuttamisen huomioimisesta museotyössä.


Tekniikan tarinamatolla -verkkojulkaisu antaa eväitä museoiden yleisötyöhön
Tekniikan tarinamatolla on Tekniikan museon Pienten paja -hankkeessa kehitetty toimintamalli, joka antaa museoiden yleisötyöhön ja varhaiskasvattajille eväitä esi- ja alkuopetusikäisten teknologiakasvatukseen. Toimintamallin käyttöä kuvataan uudessa verkkojulkaisussa.


Kutsu: Suomen musiikkimuseo ry:n syysseminaari
Itsenäisyyspäivän alla, Sibeliuksen juhlavuoden lähestyessä huipennustaan on aika kysyä, millaisen musiikkimuseon Suomi ansaitsee. Meillä kun ei edelleenkään ole kansallista musiikkimuseota monista yrityksistä huolimatta, ja kokoelmat ovat pieniä, hajallaan ja osin vaarassa hävitä.


Taiteen edistämispäivänä 1.12. keskustellaan taiteesta ja kulttuurista
Taiteen edistämiskeskus haastaa museot, orkesterit ja teatterit paljastamaan olemassaolonsa ympäri Suomea Taiteen edistämispäivänä. Päivän teemana on valo. Museoiden toivotaan valaisevan rakennuksensa ja tuovan esille taiteen merkitystä osana teemapäivän ohjelmaa.


Taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuuskohteet vuonna 2016
Vuoden 2016 alusta valtionosuuden piiriin hyväksyttiin kaksi uutta museota: Suomen ortodoksinen kirkkomuseo Riisa ja Rauman merimuseo


Suomalaiset museoammattilaiset esillä näkyvästi INTERCOMin konferenssissa
ICOMin johtamiseen erikoistunut komitea INTERCOM järjestää vuosikonferenssin "Leadership for a sustainable museum" Washingtonissa 28.-31.10.2015. Puhujina on kolme suomalaista museoammattilaista.


Vuoden 2015 Children in Museums -palkinnon voittajat on julkistettu
EMA (European Museum Academy) on julkistanut vuoden 2015 Children in Museums -palkinnon voittajat Amsterdamissa 14.10.2015. Tänä vuonna palkinto jaettiin poikkeuksellisesti kahden museon kesken.


Museoviikko 2016 - Kulttuurimaisema
Kansainvälinen museoneuvosto ICOM esittää vuoden 2016 Kansanvälisen museopäivän teemaksi ´Kulttuurimaisema.´ Kansainvälistä museopäivää vietetään 18.5.2016.


Museoliitto toivoo museoilta rohkeita avauksia moniarvoisen yhteiskunnan puolesta
Museoiden tärkeä tehtävä on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistäminen. Viime kuukausien aikana lisääntynyt Suomeen suuntautuva turvapaikanhakijoiden virta on herättänyt myös museokentän pohtimaan, millä tavoilla voimme ottaa kantaa moniarvoisen yhteiskunnan puolesta.


Suomalainen museo haussa Maker-in-Residence-ohjelmaan
Museoliitto on partnerina Creative Museum EU -hankkeessa, jonka yksi osa on Maker-in-Residence-ohjelma. Etsimme ohjelmaan suomalaista isäntä- tai emäntämuseota.


Tervetuloa Museoliiton Nenäaamiaiselle 5.11. klo 9-10.30
Museoliitto kutsuu vanhat ja uudet ystävät koolle Nenäpäivän merkeissä!


Museot tempaisevat Nenäpäivän merkeissä kehitysmaiden lasten hyväksi
Useat museot eri puolilla Suomea osallistuvat loka-marraskuussa Nenäpäivä-kampanjaan, joka huipentuu Nenäpäivään 6.11. Vuosittain järjestettävä kampanja kerää varoja kehitysmaiden lasten auttamiseksi. Kampanjan tavoitteena on Suomi, jossa jokainen edistää kehitysmaiden lasten ihmisarvoisen elämän toteutumista. Tätä tavoitetta kohti kuljetaan viihteen ja yhteisen kansanliikkeen voimalla.


Jussi Kilpinen aloitti Museokortin asiakaskoordinaattorina


Museokorttia käytetty jo huimat 100 000 kertaa
Sadastuhannes Museokortti-vierailu tehtiin Gallen-Kallelan museoon lauantaina. Myös korttikohteiden lista kasvoi jälleen, kun mukaan liittyi museo Milavida.


Museopalkintojen hakuilmoitus 2016
Suomen museoliitto ja ICOM Suomen komitea jakavat vuosittain kaksi museoalan tunnustuspalkintoa: Vuoden museo -palkinnon ja vuorovuosin jaettavan Vuoden museojulkaisu- ja Vuoden museoviestintäteko -palkinnon. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa Vuoden erikoispalkinnon.


Aika päivittää Museoliiton Näyttelykalenteri!
Suomen museoliitto ylläpitää Näyttelykalenteria jäsenmuseoidensa ajankohtaisista näyttelyistä ja tapahtumista osoitteessa www.museot.fi/nayttelykalenteri. Nyt on aika päivittää näyttelytietoja talvikauden osalta.


Mennään museoon! Koululaisten ja opiskelijoiden museoviikko 6.-9.10.2015
Viidessäkymmenessä museossa Helsingistä Sallaan vietetään koululaisten ja opiskelijoiden museoviikkoa. Viikon erityisteemana on mediakasvatus. Viikon aikana useaan museoon on vapaa pääsy ja tarjolla on työpajoja, teemaopastuksia sekä mobiilikierroksia.


Museoiden valtionosuudet pienenevät 4,4 %
Hallitus esitti eilen 28.9.2015 julkistetussa budjettiesityksessä museoiden valtionosuuksiin käytettäväksi yhteensä 34,5 miljoonaa euroa. Summasta katetaan veikkausvoittovaroista 56 % ja loput valtion budjettivaroista.


Museo-lehden 3/2015 teema on paremmat palvelut
Minkälaisia palveluja museoista saa? Museo-lehti 3/2015 keskittyy museopalveluihin.


Näyttelyidea: kirjailijamuotokuvat yhdeksi näyttelyksi
Suomen Kirjailijaliitto on lähestynyt Museoliittoa näyttelyidealla, jossa kustantamojen ja säätiöiden kirjailijamuotokuvakokoelmat koottaisiin yhdeksi näyttelyksi.


Micheletti-palkinnon hakuaikaa jatkettu


Kulttuuriperintö vaarassa: opetus- ja kulttuuriministeriö esittää merkittäviä leikkauksia museoiden rahoitukseen
Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää hallitukselle muutoksia kulttuurialan valtionosuuksiin liittyvään lainsäädäntöön. Esityksen tavoitteena on leikata kulttuurin kokonaisrahoitusta noin 20 miljoonalla eurolla. Museoille muutokset tarkoittavat huomattavia leikkauksia valtionosuusrahoitukseen. Leikkaukset ovat täysin ristiriidassa hallituksen aiempiin esityksiin, joiden mukaan kulttuuriin ei kohdisteta uusia leikkauksia.


Suomen museoliitto ja Museokortti mukana Turun Kirjamessuilla 2015
Suomen museoliitto osallistuu lokakuun alussa Turun Kirjamessuille yhteisellä osastolla paikallisten turkulaisten museoiden kanssa. Messuosastoa isännöivät tänä vuonna Turun taidemuseo ja Forum Marinum.


Museokortti kasvaa: HAM Helsingin taidemuseo mukaan perjantaina - 22 000 korttia myyty
Museokortti on lähes 200 museon yhteinen vuosilippu. Vuoden mittainen kulttuurimatka maksaa 54€.


Seminaarikutsu - Unescon yleissopimus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuudesta 10 vuotta
Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Suomen Unesco-toimikunta järjestävät seminaarin Unescon vuonna 2005 valmistuneen kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevan yleissopimuksen (ns. diversiteettisopimuksen) juhlavuoden kunniaksi.


Suomen itsenäisyyden juhlavuosi museoissa


Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu lapsille ja nuorille
Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailussa lapsia ja nuoria kannustetaan tutkimaan teollisesti tuotettuja esineitä. Otsikolla "Kerro tuotteen tarina" kulkevassa kilpailussa tarkastellaan tuttua tuotetta ja sen matkaa tuotannosta koululaisen omaan arkeen.


NEMO:n vuosikonferenssin ilmoittautuminen käynnissä
Euroopan museoliittojen verkoston, NEMO:n vuosittainen konferenssi järjestetään tänä vuonna Pilsenissä, Tšekissä 5.-7. marraskuuta.


Kulttuurimatkailupainotteinen tuotekehittäjän koulutus Edupolissa
Kulttuurimatkailupainotteinen tuotekehittäjän koulutus alkaa Edupolissa lokakuussa. Hakuaika päättyy 15.9.2015.


Museoliiton uudet työntekijät
Museoliitossa aloitti syyskuun alussa kaksi uutta työntekijää: koordinaattori Leena Tornberg ja tiedottaja Tanja Salonen.


Museoliiton matkassa Matkailumessuille: alustava kiinnostus?


Yllättävät lisäleikkaukset kylmää kyytiä Suomen museoille
Museoiden valtionosuudet romahtavat valtiovarainministeriön talousarviossa lähes kahdeksan prosenttia, vaikka ministeri Sanni Grahn-Laasonen lupaili muuta.


Museopäivien keskeisin sisältö julkaistu verkossa
Valtakunnalliset museopäivät järjestettiin Lappeenrannassa 18.-20.5.2015 teemalla museoiden kansainvälistyminen. Verkko-Juliukseen on koottu päivien keskeisin sisältö.


Uuden museopoliittisen ohjelman laatiminen alkaa elokuussa
Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän laatimaan uuden museopoliittisen ohjelman. Sen tavoitteena on lisätä kaikkien väestöryhmien osallistumisen mahdollisuuksia museoalaan ja kulttuuriperintöön sekä vahvistaa museoalan vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Työryhmä tulee kiinnittämään huomiota erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan ja palveluiden saatavuuteen.


Seinätön museo -mobiiliopastepalvelu on esillä SuomiAreenan Kansalaistorilla
Suomen museoliitto rakentaa Seinätön museo -mobiiliopastepalvelua, joka tarjoaa museoille helpon, tyylikkään ja käytännöllisen tavan toteuttaa älypuhelimilla käytettävää sisältöä.


Suomen museoliitto mukana SuomiAreena-tapahtumassa Porissa 11.-17.7.
10. kerran järjestettävän SuomiAreenan pääteemat ovat tänä vuonna opetus ja kulttuuri. Suomen Museoliitto ja Satakunnan Museo järjestävät tapahtumassa museoiden tulevaisuutta käsittelevän paneelikeskustelun. Seinätön museo -palvelu ja Museokortti ovat esillä SuomiAreenan Kansalaistorin teltoilla.


Museokortilla entistäkin useampaan museoon: EMMA ja koko Weegee mukaan heinäkuussa
Museokortti on lähes 200 museon yhteislippu, joka on voimassa vuoden ajan ensimmäisestä käyttökerrasta alkaen. Kortti maksaa 54 €. Nyt mukaan liittyy uusia kohteita.


Uusi matkailijoiden verkkopalvelu julkaistu - mukana myös kattava otos museoita
Finterest.fi on uusi verkkopalvelu matkailijoille. Se yhdistää yhteen sivustoon ja karttapalveluun Suomen kiinnostavimmat vierailukohteet ja aktiviteetit sekä noin 45 teemareittiä. Myös suomalaiset museot ovat kattavasti mukana. Tiedot museoista on kerätty Museoliiton Museot.fi-tietokannasta.


Museotilasto 2014: museotoiminta entistä näyttelypainotteisempaa
Museoiden kiinteistö- ja näyttelytoiminnan menot kasvavat nopeasti. Sen sijaan kokoelmatyöhön käytetään entistä vähemmän resursseja. Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä tulkitsee Museotilastoa.


Kysely taidemuseoille taiteilijoiden kanssa tehtävien sopimusten ja korvausten käytännöistä
Suomen museoliitto on mukana Opetus- kulttuuriministeriön asettamassa taidenäyttelyiden korvauskäytäntöjä selvittävässä työryhmässä. Työryhmän tehtävänä on selvittää nykyiset taiteilijoiden ja näyttelynjärjestäjien väliset sopimus- ja korvauskäytännöt sekä näyttelyiden kustannusten jakautuminen osapuolten kesken.


Useat museot tempaisevat syksyllä kehitysmaiden lasten hyväksi - vielä ehtii mukaan Nenäpäivään!
Museoliitto haastaa kaikki Suomen museot viettämään Nenäpäivää. Poimi omalle museollesi sopiva idea tai tule mukaan syksyllä jatkuvalle ideointikiertueelle.


Ulkomaisten rahapelien markkinointi Suomessa on laitonta
Ulkomaiset rahapeliyhtiöt voivat olla yhteydessä myös museo- ja kulttuurisektorin toimijoihin. Suomen museoliitto haluaa muistuttaa jäseniään ulkomaisten rahapeliyhtiöiden kumppanuustarjousten lainvastaisuudesta.


Museoliiton strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin
Taloustekijät ja digitaaliset palvelut muuttavat museoiden toimintaa tulevina vuosina. Suomen museoliitto on julkaisut uuden strategiansa ja toimintaympäristöanalyysin vuosille 2015-2020.


Tule mukaan järjestämään Mennään museoon -viikkoa!
Koululaisten ja opiskelijoiden Museoviikko järjestetään tänä vuonna 6.-9.10.2015. Viime vuoden tapaan myös tänä syksynä viikon erityisteemana on mediakasvatus. Teema liittyy Museoliiton koordinoimaan Linkki - museot mediakasvattajiksi -hankkeeseen. Museot voivat ottaa teeman huomioon viikon ohjelmassa, mutta osallistua voi hyvin myös toiminnalla, joka ei liity mediakasvatukseen.


Museokortilla huippusuosio: 4 500 korttia myyty alle kolmessa viikossa


Serlachius-museo Gösta on Vuoden museo - museoiden parhaimmistoa palkittiin Museogaalassa
Museoalan parhaimmistoa palkittiin Lappeenrannassa järjestetyssä Museogaalassa tiistaina 19.5.2015. Merkittävimmän tunnustuksen sai Mänttä-Vilppulassa sijaitseva Serlachius-museo Gösta, jolle myönnettiin Vuoden museo -palkinto. Vuoden museoviestintäteko-palkinnolla palkittiin Oulun museo- ja tiedekeskus Luuppi. Erikoispalkinnon sai Rauman merimuseo.


Janne Vilkuna on Suomen museoliiton hallituksen uusi puheenjohtaja
Professori Janne Vilkuna on valittu Suomen museoliiton hallituksen puheenjohtajaksi Lappeenrannassa järjestetyssä liiton 92. vuosikokouksessa.


Museoliiton mitalit jaettiin Etelä-Karjalan ja Ylitornion museotoiminnan puolesta toimineille
Suomen museoliiton hallitus on myöntänyt Kauko Räsäsen suunnitteleman Suomen museoliiton 50-vuotisjuhlamitalin kahdeksalle henkilölle tai yhteisölle museotyön hyväksi tehdystä työstä sekä museoalalla saavutetuista ansioista. Mitalit luovutettiin Valtakunnallisten museopäivien avajaisten yhteydessä Lappeenrannassa 18.5.2015.


MuseoKesä-lehden teema on rakkaus
Museo-lehti 2/2015 on ilmestynyt teemalla rakkaus. Lehti kertoo ihmisistä, joiden intohimoinen suhde museoihin tulee esiin joko työssä tai harrastuksena.


Hyvän elämän eväät veikkausvoittovaroilla
Veikkausvoittovarojen edunvälittäjät, Suomen museoliitto mukaan lukien,toimivat ihmisten ja yhteiskunnan elinvoiman, innovatiivisuuden jakilpailukyvyn hyväksi. Edunvälittäjien tavoitteena on hallitusohjelma, joka turvaa suomalaisen rahapelien yksinoikeusjärjestelmän ja edistää kansalaistoiminnan elinvoimaisuutta.


Valtakunnalliset museopäivät kokoavat museoalan ammattilaiset Lappeenrantaan 18.-20.5.2015
Yli 200 museoalan ammattilaista ja luottamushenkilöä saapuu Lappeenrantaan Valtakunnallisille museopäiville 18.-20.5.2015. Tilaisuus huipentuu tiistaina 19.5. Linnoituksen Kehruuhuoneella järjestettävään Museogaalaan, jossa palkitaan museoiden parhaimmistoa.


Museoviikko 16.-23.5.2015
Museoviikkoa vietetään tänä vuonna teemalla "Museot kestävän yhteiskunnan rakentajina," "Museer för ett hållbart samhälle". Teemalla tunnistetaan museoiden tehtävä lisätä tietoa vähemmän kuluttavasta yhteiskunnasta, yhteistoiminnallisuudesta ja yhteiskunnasta, joka kunnioittaa elinympäristöä.


Vuoden museoviestintäteko ­-palkinnon finalistit esittäytyvät Museoliiton blogissa
Vuoden museo- ja Vuoden museoviestintäteko -palkinnot julkistetaan Museopalkintogaalassa Lappeenrannassa 19.5.2015 Museopäivien yhteydessä. Vuoden museoviestintäteko -palkinnon finalistit esittäytyvät etukäteen Museoliiton blogissa.


Luova Eurooppa -ohjelman hakutuloksia ja seminaari yleisötyöstä
Luova Eurooppa -ohjelman toisen hakukierroksen tulokset on julkistettu. Suomi menestyi kierroksella: hankerahoitusta tuli Suomeen kuudenneksi eniten koko Euroopassa. Mukana ei kuitenkaan ole yhtään suomalaista museota.


Toimintaohjeet Museokortti-museoille to 30.4. ja ma 4.5.
Huomenna eli torstaina Museokortti-museoihin saapuu postilähetys Esa Print -painotalosta. Lähetys sisältää ao. listan tuotteet, joiden kanssa toimitaan näiden ohjeiden mukaisesti. On tärkeää, että museokävijät saavat positiivisen kokemuksen Museokortista heti tiistaina 5.5.


Museokortilla 200 museoon 5. toukokuuta alkaen
Museokortin ansiosta museoon pääsee vaikka joka päivä. Vuoden mittaisen kulttuurimatkan saa 54 eurolla.


Museokortti-materiaalit saapuvat torstaina


Vastauksia kysymyksiin Museokortti-myyntien laskutuksesta ja arvonlisäverosta


Uusi verkkojulkaisu: Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt
Aiheuttavatko kokoelmapoistot päänvaivaa? Verkkojulkaisu tarjoaa poistopoliittisia argumentteja suomalaisten museoiden käyttöön ja hälventää kokoelmapoistoihin liittyviä epäselvyyksiä.


Kutsu medialle: Museokortti julkistetaan Ateneumissa 28.4. klo 12
Museokortti on 200 museon yhteislippu, jolla pääsee museoon vaikka joka päivä. Vuoden mittainen kulttuurimatka maksaa 54 euroa toukokuun 5. päivästä alkaen. Tervetuloa Museokortin julkistustilaisuuteen tiistaina 28.4. klo 12-13.30 Ateneum-saliin Helsinkiin.


Museoliitto partnerina Creative Museum EU-hankkeessa
The Creative Museum on kolmivuotinen Erasmus+ -projekti, jossa kartoitetaan ja kehitetään luovia toimintatapoja museoissa. Erityishuomiota kiinnitetään digitaaliteknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin luoda uudenlaisia yhteyksiä museoiden ja muiden toimijoiden välillä.


Ilmoittaudu mukaan ideoimaan museoiden Nenäpäivää!
Suomen museoliitto on tänä vuonna mukana Nenäpäivässä ja haastaa kaikki Suomen museot mukaan auttamaan kehitysmaiden lapsia. Nenäpäivä on Nenäpäivä-säätiön vuosittain loka-marraskuussa järjestämä valtakunnallinen varainhankinta- ja tiedotuskampanja, joka viihteen voimalla pyrkii parantamaan kehitysmaiden lasten oloja.


Museokortti käyttöön 5. toukokuuta — tietopaketti museoiden edustajille


Aika päivittää Museoliiton Näyttelykalenteri Museo-lehteä varten!
Suomen museoliitto ylläpitää Näyttelykalenteria jäsenmuseoidensa ajankohtaisista näyttelyistä ja tapahtumista osoitteessa www.museot.fi/nayttelykalenteri. Vuosittain kalenterista löytyy satoja näyttelyitä. Näyttelykalenterin perusteella kootaan myös Museo-lehdessä julkaistavat näyttely- ja tapahtumatiedot.


Museopalkinnot julkistetaan Museopalkintogaalassa 19.5.2015
Suomen museoliitto ja ICOM Suomen komitea palkitsevat Vuoden museon ja Vuoden viestintäteon 2015 Valtakunnallisilla museopäivillä Lappeenrannassa toukokuussa. Palkinnot luovuttaa Vuoden museo 2014 -palkinnon voittaneen Forssan museon museonjohtaja Kati Kivimäki.


Suomen museoliitto mukana taidenäyttelyiden korvauskäytäntöjä selvittävässä työryhmässä
Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on asettanut työryhmän selvittämään taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyviä sopimus- ja korvauskäytäntöjä.


Museoliiton uusi verkkojulkaisu johdattaa merkitysanalyysin käyttöön
Verkkojulkaisu antaa avaimia merkitysanalyysin hyödyntämiseen ja kertoo esimerkein, miten museot voivat parantaa kokoelmiensa käytettävyyttä.


Museoiden juhlaa Twitterissä - #MuseumWeek 2015
#MuseumWeek -viikkoa vietetään 23.-29.3.2015 museoaiheisten hashtagien voimin. Seitsemän päivää ja seitsemän erilaista hashtagia, joiden avulla museot ympäri maailman kutsutaan mukaan jakamaan tietoa itsestään ja toiminnastaan.


Valtakunnalliset museopäivät ja Suomen museoliiton 92. vuosikokous 18.-20.5.2015
Vuoden 2015 museopäiville kokoonnutaan Lappeenrantaan, joka on kansainvälinen yliopisto- ja matkailukaupunki logistisesti merkittävällä alueella noin 200 km etäisyydellä sekä Helsingistä että Pietarista.


Uusi Matkailutilinpito: Matkailun merkitys kansantaloudelle kasvanut
Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle on matkailutilinpidon lukujen valossa kasvanut viime vuosina. Alan osuus bruttokansantuotteesta on noussut viidessä vuodessa 2,3 prosenttiyksiköstä 2,5 prosenttiyksikköön. Matkailun kokonaiskysyntä oli 14,4 miljardia euroa vuonna 2013. Tiedot ilmenevät 20.3.2015 julkaistusta TEM:n Matkailutilinpidosta.


Museoiden julkaisuvaihtolistoja päivitetty
Museoliiton jäsenmuseot voivat liittyä julkaisuvaihtorenkaisiin, joihin kuuluvat museot ovat sitoutuneet toimittamaan julkaisunsa vaihtokappaleina toisilleen. Listoja on päivitetty, joten toivomme julkaisuvaihtoon osallistuvia museoita tulostamaan uudet postituslistat.


Ilmoitustilaa tarjolla Museo-lehden näyttelyliitteisiin
Museo-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja lehden yleisönumerot MuseoKesä ja MuseoTalvi julkaistaan myös selattavina verkkojulkaisuina. Molemmissa yleisönumeroissa julkaistaan näyttelyliitteet, joihin kutsumme museoita ilmoittamaan näyttelyistään ja tapahtumistaan.


Veikkauksen edunvälittäjät myönteisiä rahapelijärjestelmän kehittämiselle
Tänään perjantaina 13.3. luovutettiin sisäministeri Päivi Räsäselle selvitys ja ehdotukset suomalaisen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista toteutusmalleista. Selvityksessä todetaan, että rahapelaamisen toimintaympäristön muutoksen aiheuttamat uhkakuvat voidaan torjua parhaiten sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä nykyisen kolmen peliyhtiön mallin sijaan yhden peliyhtiön mallilla. Veikkauksen edunvälittäjät suhtautuvat myönteisesti järjestelmän kehittämiseen esitettyyn suuntaan. Tarkemman analyysin tekemiseksi edunvälittäjät vaativat, että selvityksen yhteydessä tehdyt laskelmat saavutettavista taloudellisista hyödyistä julkaistaan vähintään yleisellä tasolla.


Suomen museoliiton eduskunta- ja hallitusohjelmatavoitteet
Eduskuntavaalit järjestetään 19.4.2015. Nyt on aika vaikuttaa eduskuntavaaliehdokkaisiin ja tuoreisiin kansanedustajiin, jotta museoalalle ajankohtaiset teemat ovat esillä myös tulevalla hallituskaudella.


Museoiden taloudellinen vaikuttavuus
Museot ovat ennen kaikkea kulttuurikohteita, mutta ne ovat myös kulttuurimatkailukohteita. Museoilla on merkittävä rooli niiden sijaintialueen talouden kannalta. Museoiden aluetaloudellinen vaikutus perustuu niiden oman taloudellisen toiminnan lisäksi niiden kävijäkunnan kulutukseen museomatkojen yhteydessä. Monille matkailijoille museot ovat ensisijainen tutustumiskohde ja ilman niiden olemassaoloa moni matka jäisi toteutumatta tai se toteutettaisiin lyhyempänä.


Kulttuurin ja taiteen yhteiset hallitusohjelmatavoitteet 2015: Taide ja kulttuuri ovat hyvinvoinnin perusta
Kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskunnallisessa muutoksessa. Taide ja kulttuuri ovat perusasioita, joiden uutta luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille, myös terveyteen ja talouteen. Eteenpäin katsova kulttuuripolitiikka luo tasapuoliset mahdollisuudet saada elämyksiä, oppia ja inspiraatioita kaikkialla Suomessa ja kaikille väestöryhmille. Kulttuuri on kannattava investointi henkisen, terveydellisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja parantamiseen.


TrendsWatch 2015 tuo esiin museomaailman tulevaisuuden trendit
Center for the Future of Museums on julkaissut neljännen vuosittaisen katsauksensa museomaailman tulevaisuuteen. TrendsWatch 2015 tuo esiin kuusi tutkimusten ja analysoinnin kautta esiin noussutta museoalalle merkittävää ilmiötä.


Haku osallistamalla osaamista ja luovaa osaamista ESR-toimenpidekokonaisuuksiin avattu
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten ESR-hankkeiden haku on alkanut. Osaamisen teemassa on haettavana avustusta luovaa osaamista ja osallistamalla osaamista kokonaisuuksista.


ICOM Suomen komitean matka-apurahat 2015
ICOM - Suomen komitea tukee suomalaisten jäsentensä osallistumista ICOM:in kansainvälisten komiteoiden kokouksiin myöntämällä matka-avustuksia.


Museokortin kehityspäälliköksi Seppo Honkanen


Ilmoittautuminen vuoden 2015 Micheletti-palkintoseremoniaan ja konferenssiin avoinna
Luigi Micheletti perusti säätiönsä ja EMAn (European Museum Academy) tuomarit kokoontuvat joka vuosi päättämään palkinnon saajasta Italian Bresciassa, jossa järjestetään ensimmäistä kertaa myös vuoden 2015 Micheletti-palkintoseremonia. Samalla juhlitaan 20-vuotista palkintoa.


Muista päivittää näyttelykalenteri!
Suomen museoliitto ylläpitää Näyttelykalenteria jäsenmuseoidensa ajankohtaisista näyttelyistä ja tapahtumista osoitteessa: www.museot.fi/nayttelykalenteri. Vuosittain kalenterista löytyy satoja näyttelyitä. Näyttelykalenterin perusteella kootaan myös Museo-lehdessä julkaistavat näyttelytiedot. Kesänäyttelyiden ja -tapahtumien lähestyessä aiemmin syötettyjä tietoja kannattaa tarkentaa, lisätä ja päivittää.


EMYA-seminaarin ja -palkintogaalan ilmoittautuminen avoinna
European Museum Forumin (EMF) vuosittainen kokoontuminen järjestetään 13.-16.5.2015 Glasgowssa, Skotlannissa. Teemana on "What matters in museums today". Samassa yhteydessä järjestetään myös European Museum of the Year Award (EMYA) -palkintogaala.


Valtio tukee kulttuuritilojen peruskorjaamista ja rakentamista 5,4 miljoonalla eurolla
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt tukea kulttuuritilojen perustamiskustannuksiin ja peruskorjauksiin tälle vuodelle yhteensä 5 430 000 euroa.


Museoviikon 2015 teema: Museot kestävän yhteiskunnan rakentajina
Museoviikkoa vietetään tänä vuonna 16.-23.5. teemalla Museot kestävän yhteiskunnan rakentajina. Teemalla tunnistetaan museoiden tehtävä lisätä tietoa vähemmän kuluttavasta yhteiskunnasta, yhteistoiminnallisuudesta ja yhteiskunnasta, joka kunnioittaa elinympäristöä. Tule mukaan järjestämään Museoviikon ohjelmaa!


Museokortti-koulutuskiertue huhtikuussa
Museokortin valtakunnallinen myynti- ja markkinointikoulutuskiertue järjestetään 8.-14.4.2015.


Veikkauksen ja RAY:n edunsaajat yhdistävät voimansa kansalaisyhteiskunnan puolesta
Veikkauksen edunvälittäjät ja RAY:n edunsaajat käynnistävät yhteisen EU-edunvalvontahankkeen. Hankkeessa seurataan eurooppalaista rahapelipolitiikkaa ja valvotaan liikunnan, tieteen, taiteen ja nuorisotyön toimijoiden sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen etuja muuttuvassa toimintaympäristössä.


Museokävijöiden määrän kasvu näyttää taittuneen
Suomen museoliitto tutki 40 suurimman museon kävijämäärät vuodelta 2014. Otokseen valituissa museoissa vierailee reilut 70 % suomalaisista museokävijöistä. Otoksen perusteella vuodesta 2011 jatkunut kävijämäärien kasvu taittui vuonna 2014.


Ystävänpäivänä 14.2. museoon
Etsitkö tunnelmallista paikkaa, jossa tavata kulttuurista ja taiteesta kiinnostuneita ihmisiä? Lähde ystävänpäivänä museoon!


Museoliitossa uusi työntekijä
Museoliitto sai uuden työntekijän helmikuun alussa, kun Salla Hänninen aloitti Museokortin ja Yhteinen perintö -hankkeen tuottajana.


Neljä museota valittu Vuoden museo -finalisteiksi
Lappeenrannan museot, Sagalundin museo, Serlachius-museo Gösta ja Torniolaakson maakuntamuseo - Tornedalens museum on valittu jatkoon tavoittelemaan Vuoden museo 2015 -palkintoa.


Pohjoismainen museotapaaminen Kööpenhaminassa 27.-29.8.2015
Skandinaavinen museoliitto on Tanskan, Färsaarten, Grönlannin, Islannin, Norjan, Ruotsin,Suomen ja Ahvenanmaan taide- ja kulttuurihistoriallisissa sekä luonnontieteellisissä museoissa työskentelevien, museoammatillisen koulutuksen saaneiden yhdyselin.


Museoita mukana Kirjan vuodessa
Vuonna 2015 vietetään ensimmäistä kertaa Kirjan vuotta. Kirjan vuonna nostetaan kirjat esiin ilon ja elämysten lähteenä!


Elävä aineeton kulttuuriperintö - kysely toimijoille
Suomi ratifioi Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta vuonna 2013. Museovirasto valmistelee parhaillaan sopimuksen toimeenpanoa Suomessa.


Slogan-kilpailu! Haemme Museokortille parasta iskulausetta!
Suomen museoliitto etsii toukokuussa myyntiin tulevalle Museokortille iskevää iskulausetta!


Museokortille on avattu oma Facebook-sivu!
Käy tykkäämässä sivusta ja pysyt mukana kortin matkassa ideasta konkreettiseksi kortiksi!


Museot esillä opetusalan EDUCA-messuilla 23.-24.1.
Suomen museoliiton ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran yhteishanke Linkki - museot mediakasvattajiksi on mukana EDUCA-messujen Mediakasvatuksen torilla.


Viitanen myönsi museoille, orkestereille ja teattereille 3,7 miljoonaa työllisyyden edistämiseen
Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on myöntänyt valtionosuutta saaville museoille, orkestereille ja teattereille yhteensä 3 709 000 euroa avustuksina.