VERKKOJULKAISUT
 

Tekniikan tarinamatolla

Tekniikan tarinamatolla on Tekniikan museon Pienten paja -hankkeessa kehitetty toimintamalli, joka antaa museoiden yleisötyöhön ja varhaiskasvattajille eväitä esi- ja alkuopetusikäisten teknologiakasvatukseen.

Toimintamallissa esitellään museoympäristössä tapahtuvaan teknologiakasvatukseen painottuva Tekniikan tarinamatolla -työpaja, sekä kerrotaan sitä suunniteltaessa tehdyistä kokeiluista, työpajan erilaisista sovelluksista ja ajatuksista käytettyjen menetelmien takana.

Tekniikan tarinamatolla -työpajan tavoitteena on herätelläesi- ja alkuopetusikäisiä havainnoimaan ja ymmärtämään teknologiaa ympäristössään omasta arjestaan ja kehitysvaiheestaan käsin. Lapsi voi tutkivan oppimisen keinoin harjoitella löytämään muun muassa tekniikan olemukseen, keksimisen vaiheisiin sekä erilaisiin teknologisissa ympäristöissä tapahtuneisiin muutoksiin liittyviä teemoja.

Tekniikan tarinamatto -kokonaisuutta tuotettaessa tutkijat, suunnittelijat ja varhaiskasvattajat suunnittelivat ja muokkasivat mattoa ja sen toimintoja yhdessä, kokeilivat tehtäviä käytännössä, kehittivät ja arvioivat niitä. Tämä tieteidenvälinen yhteistyö on uudenlainen tapa tuottaa lapsikeskeisiä työpajoja ja toimintaa museon puitteissa. Moniääninen työryhmä, käytännön toteutuksen suunnitelmallinen arviointi ja arvioinnin pohjalta tehty kehitystyö integroivat lasten äänen ja näkökulman museon toiminnan ja museoympäristön pedagogiseen kehittämiseen.

Toimintamalli ja siihen kirjatut suunnittelun periaatteet tarjoavat museoiden työntekijöille lapsilähtöisen ja arkielämän teknologioista kumpuavan tavan lähestyä tekniikan aihepiiriä käsittelevien työpajojen suunnittelua ja toteutusta.

Tekniikan tarinamatolla -toimintamalli on osa Tekniikan museossa 2012-2015 toteutettua, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Pienten paja -kehityshanketta. Hankkeeseen liittyvää tutkimustyötä on tehty yhteistyössä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen esi- ja alkuopetuksen tutkimusryhmän kanssa. Suomen museoliitto on ollut mukana hankkeen ohjausryhmässä.

Tekniikan tarinamaton ovat suunnitelleet ja valmistaneet taiteilijat Outi Turpeinen ja Sanna Majander.

Tekniikan tarinamatolla - Teknologiakasvatuksen toimintamalli museoiden yleisötyöhön ja varhaiskasvattajille. Maija Simo & Marianna Karttunen. Suomen museoliiton julkaisuja 66. Suomen museoliitto 2015.

Verkkojulkaisu avautuu koko näytön kokoiseksi klikkaamalla. Sitä voi selata joko hiiren tai nuolinäppäinten avulla. Voit myös ladata tiedoston pdf-muodossa omalle koneellesi ja tulostaa siitä halutessasi paperiversion.