Hae sivustolta
VERKKOKAUPPA
 

Yleisötyö

 

Avarampi museo aikuisille

Toim. Pauliina Kinanen, Hector Nystedt ja Leena Tornberg
Suomen museoliiton julkaisuja 61
ISBN 978-951-9426-39-6 (nid.)
ISBN 978-951-9426-40-2 (PDF)
ISSN 0355-1741
Vammalan kirjapaino 2012, 150 s.
Julkaisun painos on loppunut.

Julkaisu esittelee kolmivuotisen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille ESR-hankkeen tuloksia. Hankkeen tavoitteena oli kehittää museotyöntekijöiden aikuispedagogista osaamista sekä uusia toimintamalleja ja palveluita museoiden aikuiskävijöille. Hanketta koordinoi Suomen museoliitto. Käytännönläheisten projektikuvausten ohella julkaisussa tarkastellaan museo-oppimista, kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksiä sekä palveluiden tuottamista yleisemmälläkin tasolla. Julkaisu on tarkoitettu kaikille museo-oppimisesta, yleisötyöstä ja museoiden kehittämisestä kiinnostuneille.

Avarampi museo aikuisille (PDF)

Kulttuuriperintö ja oppiminen

Toim. Päivi Venäläinen
Suomen museoliiton julkaisuja 58
ISBN 978-951-9426-35-8
ISSN 0355-1741
Jyväskylä 2008, 175 s.
8,00 €, jäsenille 6 €, Alv 0 %.

Suomen museoliiton ja Suomen Tammi -hankkeen yhteistyönä julkaistu Kulttuuriperintö ja oppiminen tuo esille kulttuuriperintökasvatuksen hyvien käytäntöjen takana olevia teorioita ja tutkimuksia. Kirjan tavoitteena on selkeyttää keskeisiä käsitteitä, joilla ja joista kulttuuriperintökasvatuksen yhteydessä puhutaan. Toivomme, että kirja innostaa pohtimaan ja soveltamaan uutta oppimisen tutkimusta museoissa ja yhteistyöhankkeissa koulujen kanssa.

Määrä:

Hinta:


Museo oppimisympäristönä

Suomen museoliitto ja Suomen Tammi Plus -projekti
ISBN 951-9426-31-0. Helsinki 2004, 176 s.
8,00 €, jäsenille 6,00 € Alv 0 %.

Kokonaisesitys museoista ja oppimisesta. Teos antaa käytännönläheisiä neuvoja ja näkökulmia sekä museon opetustoimintaa että hyvää museokäyntiä suunniteltaessa. Kirja kokoaa yhteen alan teoriat, tavat ja tottumukset. Kirjoittajat edustavat museo-opetuksen kokeneita asiantuntijoita: opettajia, museolehtoreita ja tutkijoita. Kylkiäisenä Suomen Tammen Aikapolku - tehtävä kulttuuriperintö -julkaisu 264 s. (rajoitettu määrä).

Määrä:

Hinta:


Museonystävän opas

Suomen museoliiton julkaisuja 52
ISBN 951-9426-29-9. Helsinki 2003. 56 s.
3,00 €, jäsenille 2,25 €. Alv 0%.

Museonystävän opas on ensimmäinen kooste ystäväyhdistystoiminnasta Suomessa. Aira Heinänen kertoo kirjoittamassaan oppaassa muun muassa yhdistysten tehtävistä, tiedotuksesta, taloudenpidosta ja koulutuksesta.

Määrä:

Hinta: